Huvitegevus

Uuendamisel!

HUVIRINGIDE TEGEVUS 2018/2019
       
Ringi nimetus Juhendaja Toimumise ajad Koht
Spordiringid:
Algklasside spordiring
Algklasside spordiring
Võimlemisring
Terviseliikumine 1.klassidele
Muusikaringid: Juhendaja Toimumise ajad Koht
Mudilaskoor
1. klassi koor
5. klassi tütarlaste ansambel
Lastekoor
Segakoor
6.klassi tütralaste ansambel
Gümnaasiumi segaansambel
Tantsuringid: Juhendaja Toimumise ajad Koht
1.klassi rahvatants
2.-3. klassi rahvatants
4.-5. klassi rahvatants SÄRASILMAD
6.-7.klassi rahvatants SELTSKOND
C-segarühm SELTSKOND
Neiduderühm
Aineringid: Juhendaja Toimumise ajad Koht
Nutikad nuputajad
Malering
Liiklusring II poolaasta
Robootika
Kunst: Juhendaja Toimumise ajad Koht
Kunstiring
Ajakirjandus: Juhendaja Toimumise ajad Koht
Ajakirjandusring