Õppetöö

2022/23. õppeaasta info


Oluline info.


Koolimaja peauks avatakse 7.00 ja suletakse kell 20.00 (reedeti kell 18.00).

Pikapäevarühm 1. klassidele töötab esmaspäevast neljapäevani kell 12.00–14.00.

Huviringid töötavad ajavahemikul kell 12.00–17.30.

Klassivälised tegevused lõppevad järgmistel aegadel:

 • 1.–5. klassides kell 20.00,
 • 6.–9. klassides kell 21.00.

Koosolekud ja informatsiooni vahetamine toimuvad järgmistel aegadel:

 • reedeti kell 15:00 juhtkonna nõupidamine;
 • iga kuu esimesel esmaspäeval kell 15:00 laiendatud juhtkonna koosolekud;
 • esmaspäeviti kell 8:45 (pärast esimest tundi) infominutid õpetajatele;
 • esmaspäeviti 9:55 (enne teist tundi) infominutid õpilastele kooliraadio kaudu;

Söömise ajad:

 • kell 10.00 – 1. klassid
 • kell 10.15 – 2. klassid
 • kell 10.30 – 3. klassid
 • kell 10.35 – 4. klassid (1. pikk vahetund)
 • kell 10.40 – 5. klassid ja 6. klassid (1. pikk vahetund)
 • kell 11.45 – 7. klassid (2. pikk vahetund)
 • kell 11.50 – 8. klassid ja 9. klassid (2. pikk vahetund)

Vaheajad:

 • I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
 • II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
 • III vaheaeg 27. veebruar 2023.a kuni 5. märts 2023. a;
 • IV vaheaeg 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
 • V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.

Trimestrid põhikoolis:

 • I trimester: 1.09.2022-25.11.2022. a.
 • II trimester: 26.11.2022-10.03.2023. a.
 • III trimester: 11.03.2023-13.06.2023. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti keel (kirjalik) – 02. juuni 2023. a;
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023. a;
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai, 29.–30. mai 2023. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023. a;
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

Õppenõukogu koosolekute toimumise ajad 2022/23. õa:

 • Erakorraline õppenõukogu nr 1, 20.09.2022. a.
 • Erakorraline õppenõukogu nr 2, 03.10.2022. a.
 • Õppenõukogu nr 3 toimub 30.11.2022. a
 • Erakorraline õppenõukogu nr 4, 15.12.2022. a.
 • Erakorraline õppenõukogu nr 5, 23.01.2023. a
 • Õppenõukogu nr 6 toimub 15.03.2023. a
 • Õppenõukogu nr 7 toimub 07.06.2023. a
 • Õppenõukogu nr 8 toimub 15.06.2023. a
 • Õppenõukogu nr 9 toimub 30.08.2023. a

Koolimaja peauks avatakse 7.00 ja suletakse kell 20.00 (reedeti kell 18.00).

Pikapäevarühm 1. klassidele töötab esmaspäevast neljapäevani kell 12.00–14.00.

Huviringid töötavad ajavahemikul kell 12.00–17.30.

Klassivälised tegevused lõppevad järgmistel aegadel:

 • 1.–5. klassides kell 20.00,
 • 6.–9. klassides kell 21.00.

Koosolekud ja informatsiooni vahetamine toimuvad järgmistel aegadel:

 • reedeti kell 15:00 juhtkonna nõupidamine;
 • iga kuu esimesel esmaspäeval kell 15:00 laiendatud juhtkonna koosolekud;
 • esmaspäeviti kell 8:45 (pärast esimest tundi) infominutid õpetajatele;
 • esmaspäeviti 9:55 (enne teist tundi) infominutid õpilastele kooliraadio kaudu;

Söömise ajad:

 • kell 10.00 – 1. klassid
 • kell 10.15 – 2. klassid
 • kell 10.30 – 3. klassid
 • kell 10.35 – 4. klassid (1. pikk vahetund)
 • kell 10.40 – 5. klassid ja 6. klassid (1. pikk vahetund)
 • kell 11.45 – 7. klassid (2. pikk vahetund)
 • kell 11.50 – 8. klassid ja 9. klassid (2. pikk vahetund)

Vaheajad:

 • I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
 • II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
 • III vaheaeg 27. veebruar 2023.a kuni 5. märts 2023. a;
 • IV vaheaeg 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
 • V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.

Trimestrid põhikoolis:

 • I trimester: 1.09.2022-25.11.2022. a.
 • II trimester: 26.11.2022-10.03.2023. a.
 • III trimester: 11.03.2023-13.06.2023. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti keel (kirjalik) – 02. juuni 2023. a;
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023. a;
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai, 29.–30. mai 2023. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023. a;
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

Õppenõukogu koosolekute toimumise ajad 2022/23. õa:

 • Erakorraline õppenõukogu nr 1, 20.09.2022. a.
 • Erakorraline õppenõukogu nr 2, 03.10.2022. a.
 • Õppenõukogu nr 3 toimub 30.11.2022. a
 • Erakorraline õppenõukogu nr 4, 15.12.2022. a.
 • Erakorraline õppenõukogu nr 5, 23.01.2023. a
 • Õppenõukogu nr 6 toimub 15.03.2023. a
 • Õppenõukogu nr 7 toimub 07.06.2023. a
 • Õppenõukogu nr 8 toimub 15.06.2023. a
 • Õppenõukogu nr 9 toimub 30.08.2023. a