Järelvalve

Kooli üle riiklikku järelevalvet teostatavate asutuste kontaktandmed.
(alus PGS § 55 lg 2)
TEENISTUSLIK JÄRELEVALVE
Paide Linnavalitsus
Keskväljak 14, Paide – tel: 3838600 paide@paide.ee
RIIKLIK JÄRELEVALVE
Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, 50088 Tartu; tel: 735 0222; hm@hm.ee
Terviseameti Põhja talituse Järvamaa esindus, Pärnu 58, Paide,
72712, tel 385 0613, e-mail: pohja@terviseamet.ee
Terviseamet
Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn; tel: 6943500; kesk@terviseamet.ee
Tööinspektsioon Lääne inspektsioon Uus 2, 80010 Pärnu Tel: 447 0450
Faks 447 0451 e- mail: laane@ti.ee
Tööinspektsioon
Mäealuse 2/2 (B-hoone), 12618 Tallinn, Registrikood 70001969; tel: 626 9400; ti@ti.ee
Veterinaar- ja toiduameti Järvamaa Veterinaarkeskus Pärnu 58, 72712 Paide
Tel : 3854520 Faks 3854522E-mail: info.jarva@vet.agri.ee
Veterinaar- ja Toiduamet
Väike – Paala 3, 11415 Tallinn, tel 605 1710, vet@vet.agri.ee
Päästeameti Lääne Päästekeskuse Järvamaa Päästepiirkond Põllu 23, 72712
Paide Tel 384 8810 Faks 384 8824 e-post www.jarva.ee/rescue
Päästeamet
Raua 2, 10124 Tallinn, tel: 628 2000, rescue@rescue.ee
Keeleinspektsioon
Endla 4, 10142 Tallinn; tel: 626 3346; keeleinsp@keeleinsp.ee
Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, tel: 627 4135, info@aki.ee