Kooliõde

Koolitervishoiu teenust osutab alates oktoobrist 2021. a kooliõde Kätliin Lees

Kontaktandmed:

Tel: 3856807

 

Kooliõe kabinet on avatud esmaspäeval kell 11-13 ning teisipäeval ja neljapäeval kell 8.30-13. Väljaspool vastuvõtu aega palun pöörduda esmajärjekorras perearsti poole või vajadusel EMO-sse.

Koolitervishoiu olulisemad tegevused on tervise edendamine, haiguste ennetamine, tervise jälgimine ja esmaabi osutamine.

Kooliõe peamised tööd on tervisekasvatuse läbiviimine koostöös kooliga, uute õpilase terviseseisundi ja toimetuleku hindamine, vaktsineerimine, regulaarsete (I, III, VII klass) tervisekontrollide läbiviimine, koolikeskkonna tervisekaitseliste nõuete täitmise jälgimine, esmaabi andmine haigestumise, traumade ja vigastuste korral, õpilaste, lastevanemate ja kooli personali nõustamine tervise küsimustes.

Tervisekontroll

Vastavalt koolitervishoiu tegevusjuhendile viib tervisekontrolli lapsevanema nõusolekul läbi kooliõde 1., 3. ja 7. klassis. 

5. ja 9. klassis peab toimuma tervisekontroll oma perearsti juures.

Hambaarstil hambahaigusi ennetava kontrolli eest vastutavad vanemad. Hambaarsti kontrolli koolis läbi ei viida.

Vaktsineerimised

Vanemaid teavitatakse vajalikest vaktsineerimistest nõusolekulehega, mis tuleb tagastada allkirjastatult (nõusolekuga või keeldumisega).

Koolis teostatavad vaktsineerimised:

7-aastased õpilased – DTaP-IPV (difteeria, teetanuse, atsellulaarse läkaköha ja inaktiveeritud poliomüeliit), kui on koolieelselt tegemata jäänud.

12-aastased tütarlapsed – HPV (Inimese papilloomiviirus). Vaktsineerimiskuur koosneb kahest doosist. Teine annus tuleb manustada 6-13 kuu möödudes esimese annuse manustamisest.

Alates 01.01.2020. a vaktsineeritakse immuniseerimiskava raames vaid 12-aastaseid tütarlapsi.

13-aastased õpilased – MMR (leetrid, mumps ja punetised).

15-17-aastased õpilased – DTaP (difteeria,teetanus, läkaköha).

Vajalikud dokumendid

Uute õpilaste kooli tulekul vajalikud dokumendid kooliõele esitamiseks (võib tuua sekretärile, konfidentsiaalsuse huvides võib panna ümbrikusse):

Perearstilt: 

  • 1. Arstitõend (esimesse klassi tulevale õpilasel);
  • 2. Info eelnevate vaktsineerimiste kohta.

Loe lisaks:

Koolitervishoiust – https://www.haigekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/tervishoid-koolis

Lapsevanemlusest – https://tarkvanem.ee/

Vaimsest tervisest – https://peaasi.ee/

Vaktsineerimisest – www.vaktsineeri.ee

Nakkushaigustest – www.terviseamet.ee

Sügelised – https://www.terviseamet.ee/et/nakkushaigused-a-u/sugelised

Peatäitõbi – https://www.terviseamet.ee/et/nakkushaigused-a-u/peataitobi