Author Archives: Anne Kivimäe

Üheskoos on lõbus

Elisa ja Alina jääl      Foto: Krista Sukk

Vastlapäeval teatas meile õpetaja, et seekord on kehaline kasvatus koos 4.a klassiga. Jäime tundi suure põnevusega ootama. Mina natuke pabistasin ka, sest ma ei tundnud sealt kedagi.

Kui tund algas, saime teada, et 4.a klassi lapsed tahavad meie klassiga sõbrustama hakata. Meile anti ülesanne leida endale paariline. Ma ei saanud liikumagi hakata, kui minu poole tuli üks tüdruk. Ta küsis, kas ma tahaksin olla tema väike sõber. Muidugi ei saanud ma ei öelda, sest ta paistis väga tore ja sõbralik. Peale tutvumist hakkasime Alina ja teiste lastega põnevaid mänge mängima, kelgutama ja lumememmesid tegema.

» Loe edasi

Tüdrukud konkureerisid olümpiaadil edukalt

7. märtsil toimus käsitöö ja kodunduse olümpiaadi maakondlik voor. Käsitöö teoreetilises osas pidid õpilased vastama Tallinna ülikoolis koostatud küsimustele teemal “Ehime end peole”. Tuli ära tunda Eestimaa erinevate piirkondade rahvarõivad; ehted, mis kuuluvad nende juurde; teadma, kuidas ja millest on rõivad valmistatud ja kuidas rahvarõivaid kanda. Ühesõnaga, kogu lugu puudutas eelolevat koolinoorte laulu- ja tantsupidu.

Käsitöö praktilises osas tuli kavandada ese, mis on laulu- või tantsupeolisele vajalik, ning meisterdada see kohapeal olevatest materjalidest ja töövahenditega. Kodunduses oli vaja olümpiaadile osalemisõiguse saamiseks eelnevalt esitada kirjalik toiduteemaline kodutöö ja kohapeal pidid tüdrukud valmistama traditsioonilise eesti toidu, kasutades teraviljasaadusi ja laualolevaid lisandeid.

Meie tüdrukud olid tublid:
kodunduses Lisanna Klaus I koht (9. klass), Mia-Laurel Viilup VI koht (9. klass)
käsitöös Cecile Vene II koht (8. klass), Äliis-Cadily Hindre III koht (8. klass)
Lisanna Klaus esindab maakonda 7. aprillil Tallinna ülikoolis vabariiklikul kodunduse olümpiaadil. Soovime talle edu.

Kristi Teder
käsitöö- ja kodundusõpetaja

Emakeelepäeval kirjutati etteütlusi

Viimase koolinädala esimeses pooles kirjutati klassides etteütlusi. Sellega tähistati emakeelepäeva ja pöörati tähelepanu ilusale eesti keelele ning ühtlasi selgitati paljudes klassides välja parimad õigekirjas.

Klasside parimateks osutusid järgmised õpilased: Anete Ainjärv (5.a), Elsa-Maris Ivanov (5.b), Kelly Nägelik (6.a), Rasmus Jürgenson, Merlin Klemm ja Andrias Seeberg (6.b), Kärt Kirsimägi (7.b), Karl Udu (8.a), Brenda Nelma (9.b), Ralf-Markus Heero (10.) ja Helen Kuuse (11.) ja Jan Margen Vau (12.).

Kuid emakeelepäevaga seotud üritused maakonnas said alguse juba varem. Meie õpilased osalesid 6. märtsil maakondlikul õigekeelsuskonkursil, kus said paremaid tulemusi Helen Kuuse, kes oli maakonna parim 11. klassi õpilane, Ralf-Markus Heero, kes oli teine 10. klassi õpilaste seas, ja Kärt Kirsimägi, kes sai kolmanda 6. klassi arvestuses. Kõik nad olid nüüd oma klasside parimad.

Kolmapäeval, 15. märtsil osales Kersti Mikutaite (5.a) Väätsa põhikoolis luulepäeval “Luule – see ei tule tuulest”, kus esitas Jaan Kaplinski luuletuse “Mina olen üksinda”, ja pälvis selle eest eripreemia mõjuva emotsiooni loomise eest.

Anne Kivimäe
õpetaja

 

Kooli emakeeleolümpiaadi parimad selgunud

Teisipäeval, 17. jaanuaril selgitasid PÜG 7.–12. klasside õpilased enda seast parimad stiili-meistrid – toimus vabariikliku emakeeleolümpiaadi „Stiil ja sõnastus” koolivoor.

Arvestust peeti kolmes vanuserühmas. Nooremate, 7.–8. klasside parimaks osutus 8.a klassi õpilane Kaisa Leht. Talle järgnes Kärt Kirsimägi (7.b) ning kolmas oli Elsa-Pauliine Palu (8.b). Keskmises vanuserühmas – 9.–10. klass – võitis Ivar Salm (9.a), teine oli 10. klassi õpilane Diana Tiits ning III–IV kohta jäid jagama Siret Klis (9.b) ja Ralf-Markus Heero (10. klass). 11.–12. klasside arvestuses oli parim Saara Sion, teise koha sai Helen Kuuse ja kolmanda Ly-Marleen Tamme (kõik 11. klass).

Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor toimub esmaspäeval, 30. jaanuaril naaberkoolis. Seal on meie parimatel võimalus end veel kord proovile panna.

Anne Kivimäe
õpetaja

Lühisimulatsioon valimisea langetamise kohta aitab noortel ühiskonda paremini mõista

9b

9.b klassi noored pärast üritust Foto: Kätlin Merisalu

Teisipäeval, 22. novembril toimus Paide ühisgümnaasiumis üheksan-datele klassidele  lühisimulatsioon teemal „Valimisõigus 16-aastastele“. Selle käigus õppisime argumen-teeritult arvamust avaldama ning saime asjatundliku juhendamise all arutleda aktuaalsel teemal.

Lühisimulatiooni korraldas ühendus Tegusad Eesti Noored (TEN) ning selle eesmärk oli avardada õpilaste teadmisi valimistest ning julgustada neid arvamust avaldama ja arutlema.

Olivia-Ly Orav
õpilane

» Loe edasi

Etlusvõistlus „Ellen Niiduga Midrimaal“ tõi edu

Meie kooli esindajad

Meie kooli esindajad

Neljapäeval, 17. novembril toimus Paide gümnaasiumis üheksandat korda maakondlik etlusvõistlus „Ellen Niiduga Midri-maal”. Kolmeteistkümnest Järvamaa koolist tulnud 42 etlejat kandsid seekord ette Ellen Niidu ja vabalt valitud eesti lastekirjaniku luuletusi.

Žürii koosseisu kuulusid Mare Kabel, Sirje Kroonsaare ja Maive Loorits. Mare Kabel tõdes, et selle aasta esitajate tase on ühtlaselt kõrge ja parimaid valida oli paras pähkel.

Nooremas vanuseastmes esindasid meie kooli Hanna-Liisa Vassar 1.b klassist (juhendaja Piret Nagel) ja Kairit Saar 2.b klassist (juhendaja Krista Sukk). Vanemas vanuserühmas olid kooli eest väljas Keitlin Jüristo 4.a klassist (juhendaja Eve Krais) ja  Kersti Mikutaite 5.a klassist (juhendaja Eve Klävin).

Kui meie kooli noorema vanuseastme etlejad said innustava kogemuse luuletuse ettekandmisel, siis vanema vanuseastme etlejad tõid koju auhinnalised kohad. Nimelt sai Keitlin Jüristo II ja Kersti Mikutaite III koha.

Ingrit Talvist

Õpilaste ainetunnid lõimusid

15133775_1170274463025670_1679332617_o

Elsa-Pauliine regilaul lõi „muuseumisaalis” just õige meeleolu.                                     Foto: Hendrik Kraav

Juba septembrist alates on põhikooliõpilased tegelnud erine-vates tundides juurte uurimise teemaga ning 15.–17. novembril kulmineerusid tegevused lõimitud ainepäevadega. Uues õppekavas on suurt rõhku pandud ette-võtlikkusele ja ainetevaheliste seoste loomisele ning toimunud projekti kavandades arvestasid õpetajad just sellega. „Teisalt lähtus kogu tegevus järgmisel suvel toimuva koolinoorte XII laulu- ja tantsupeo teemast „Mina jään”,” selgitas emakeelepetaja Anne Kivimäe.

» Loe edasi

Loeti Ellen Niidu luulet

etlejad

Osa õnnelikest võitjatest                       Foto: Sabine Krais

4. novembril toimus taas etlus-konkursi „Ellen Niiduga Midrimaal“ eelvoor, kus osales 18 1.-6. klassi õpilast. Ilmekad luuleread kanti ette žüriile, kuhu kuulusid eesti keele õpetaja Anne Kivimäe, kooli raamatukoguhoidja Elle Tamar ning õpilased Sabine Krais ja Jan Margen Vau.

Žürii nägi julget ja siirast etlemist ning valis välja ka lemmikud: 1.-3. klassidest I koht Kairit Saar (2.b, õpetaja Krista Sukk), II koht Hanna-Liisa Vassar (1.b, Piret Nagel), III-IV koht Keiro-Stevon Tegelmann (1.b, Piret Nagel) ja Marta Udu (2.a, Maris Kiuru); 4.-5. klassidest I koht Kersti Mikutaite (5.a, Eve Klävin), II koht Keitlin Jüristo (4.a, Eve Krais), III-IV koht Kaur Mattias Kimmel (4.a, Eve Krais) ja Fransiska Malmre (5.a, Eve Klävin).

» Loe edasi

Ettevõtlik õpilane saab elus hakkama

ettevotlus

Mängu lõppedes said õpilased teada, kuidas neil läks.                                                                    Foto: Kristi Teder

Järvamaa ettevõtlusnädala üritu-sena oli meie kooli 8.b klassi noortel võimalus külastada Tartus äsja valminud Ettevõtlusküla ning osaleda ettevõtlusteemalises mängus. See on erinevas vanuses lastele mõeldud ettevõtluse, majanduse ja finantskirjaoskuse aluseid tutvustav simulatsiooni-mäng, mis õpetab arusaamist igapäevastest rahaasjadest ja ettevõtlusest. Külas olid üles seatud ettevõtted, kus õpilased said endale erinevad rollid. Õpiti eeskujulikku teenindamist, raha planeerimist ja säästmist, arvutati kokku kulud ja tulud ning maksti maksud. Mäng arendas meeskonnatööoskusi ja loovust. See on parim viis õppida tegutsedes nii, et uute teadmiste omandamine on lõbus.

» Loe edasi

Kogu kooliga pudruprogrammis

puder15

Kes pudru ära sõi, sai auhindu.          Foto: Kristi Teder

Paide ühisgümnaasium on tervist edendav kool, see tähendab, et pöörame erilist tähelepanu õppetöö kõrval ka meie laste nii vaimse kui füüsilise tervise hoidmisele.  Selle raames võtsime vastu kutse, osaleda rahvus-vahelises pudruprogrammis, mis hõlmab kogu oktoobrikuud.

» Loe edasi

1 2 3 4 6