Author Archives: Anne Kivimäe

Kohtusime Robert Rooliga

Kohtumise lõpetas ühispilt.               Foto: Kaisa Leht

Esmaspäeval, 10. oktoobril käisime meie, 8.a klassi noored, Tallinnas Kanal 2 majas õppekäigul. Meile tehti ringkäik nii toimetustes kui stuudiotes, samuti suveterrassil, kust läheb eetrisse „Suvereporter”.  Meie ülesandeks oli intervjueerida meie kooli vilistlast ja saatejuhti Robert Rooli, et saada mater-jali ettevõtlusteatri jaoks. Roberti kaasabil salvestasime intervjuu „Reporteri” stuudios. Saime end päris ajakirjanikena tunda. Meie klassi jaoks oli see väga tore ja meeldejääv päev!

Ettevõtmist toetasid Järvamaa Arenduskeskus ning Järvamaa Omavalitsuste Liit.

Mia Sarapuu
õpilane

Maakonna parim ettelugeja on Keitlin Jüristo

Keitlin tunnustusega             Foto: Eve Krais

20. oktoobril tähistatakse Eestis ettelugemise päeva, mida juba aastaid on Eesti Lastekirjanduse Keskuse eestvedamisel ära märgitud vabariikliku ettelugemise võistlu-sega.

Võistluse maakondlik voor toimus 6. oktoobril Järvamaa Keskraamatukogus. Võistlus oli suunatud 4. klasside õpilastele. Kuna teema-aastate raames on käimas merekultuuriaasta, oli ettelugemise päeva teemaks „Meri raamatulugudes”.

Üle maakonna oli kokku tulnud 23 ettelugejat.

Meie kooli esindasid Alina Simmer, Kaur Mattias Kimmel, Keitlin Jüristo 4.a klassist (juhendaja Eve Krais) ja   Marianne Kalvik, Marleen Pihlakas, Victoria Usai 4.b klassist (juhendaja Ülle Leppoja).

 Žürii ja ka publiku lemmikuks osutus  Keitlin Jüristo, kes luges katkendi A. Perviku  raamatust „Kunksmoor”.

Keitlin esindab meie maakonda 22.oktoobril Tallinnas. Hoiame pöialt!

Eve Krais
õpetaja

Õpilased saavutasid häid tulemusi rahvusvahelisel saksa keele eksamil

Foto: Andrus Kopliste

Abituriendid Mario Järv, Madis Leht, Johann-Gregori Odraks ja Hanna Elisa Puumets said kooliaasta avaaktusel kätte saksa keeletaseme eksami Deutsches Sprachdiplom I  tunnistused.  Õnnitleme noori!

Keelediplomi esimest taset tunnistatakse heaks keeleoskuse tasemeks nii Eestis kui Saksamaal. Näiteks annab tunnistus eeliseid Saksa ülikoolidesse kandideerimisel ja seda saab arvestada võõrkeele riigieksamina.

Keelediplomi õpe toimub 13  Eesti koolis, sealhulgas Paide ühisgümnaasiumis. Meie kooli saksa keele õppijad võtavad osa veel teistestki huvitavatest programmidest, näiteks saksakeelne väitlus ja initsiatiiv „PASCH-koolid”. Seda kõike, innustamaks õppima saksa keelt, mis avab uksi nii Eestis kui välismaal.

Ellen Rosimannus
õpetaja

Õpetajad vahetasid kogemusi

Foto: Helena Saar

22. augustil käisime algklassiõpetajatega Põltsamaal. Kohtumine kohalike õpetajatega kujunes kasulikuks ja meeleolukaks kogemuste vahetamiseks sõnaliste hinnangute teemadel. Peale seda arutasime lõunalauas läbi algava õppeaasta eesmärgid.  Enne kojusõitu jalutasime linnas ja lossiõuel ning nautisime roosiaia ilu.

Krista Sukk
õpetaja

Uhkeste kingitud leivaga pärast esimest kontserti                                                                                 Foto: erakogu

PÜG õpetajate rahvatantsurühm Uhkeste esines 5. juunil Kuusalu staadionil toimunud legendaarse tantsujuhi Maie Orava 75. sünni-päeva puhul toimunud tantsupeol. Proovid toimusid alates 3. juuni õhtust ning pühapäeval anti kaks etendust, mis andsid ülevaate Maie Orava tantsuloomingust. Igale osalenud rühmale kinkis sünni-päevalaps värskelt küpsetatud Orava leiva.

Anne Kivimäe
õpetaja

7.a mängis ajakirjanikke

Liisa küsimustele vastab Keir.

Liisa küsimustele vastab Keir.                                                                                                 Foto: ringhäälingumuuseum

7. klassis oleme aasta jooksul õppinud eesti keele tundides meediateemat, Nüüd, kooliaasta lõpus, tegime õppekäigu ring-häälingumuuseumisse, kus salves-tasime ka oma klassi uudistesaate.

Alustasime saate jaoks ettevalmistusi reedel, 13. mail, kui kavandasime, millistest sünd-mustest uudised kirjutame. Jagunesime viieliikmelistesse rüh-madesse ja iga rühm asus koguma materjali ning uudist kirjutama.

» Loe edasi

Osalesime Järvamaa 3.-4. klasside õpioskuste olümpiaadil

20. aprillil toimus Paide gümnaasiumis originaalsete osaoskuste olümpiaad. Meie kooli esindasid Anneli Oro, Fransiska Malmre ja Tommy Tristan Jakobson 4.a klassist ja Saskia Metsallik  3.a klassist.

Seal oli neli töötuba, kus pidime lahendama erinevaid  ülesandeid. Esimeses töötoas oli vaja tunda kaarti, sest PG õuealal toimus orienteerumine, mille käigus pidime leidma kümme punast tähist ja nende asupaiga kaardile märkima.

Siis läksime mõõtmise töötuppa. Seal tuli mõõta ja kaaluda erinevaid asju ning saadud tulemus oli vaja teisendada vanadesse mõõtühikutesse.

Kaks töötuba toimusid laborites.  Seal saime erinevaid aineid kokku segada, mikroskoobi all sibulat uurida. Pidime vahet tegema samblikel ja sammaldel.

Võistlusel osales 12 võistkonda üle Järvamaa, meie saime 5. koha. Oli väga huvitav ja õpetlik päev.

Anneli Oro
4.a klassi õpilane

Õpetajad tantsisid võistu

Õpetajate rahvatantsurühm Uhkeste pälvis laupäeval, 16. aprillil Haapsalus legendaarse tantsujuhi Maie Orava tantsude võistutantsimisel naisrühmade arvestuses koos Haapsalu neidudega laureaaditiitli, sest punktid jagunesid võrdselt. Kõik rühmad pidid kohustuslikult esitama tantsu „Silmiline sirgukiri”. Teine valik oli vaba ja meie rühm esitas tantsu „Lõolugu”.

» Loe edasi

Vabariiklikus voorus väideldi koolivaheaegade teemal

Saara võistlustules

Saara võistlustules                         Foto: erakogu

7. aprillil osales 10. a klassi õpilane Saara Sion Tallinna Goethe Instituudis saksakeelse väitlusvõist-luse „Jugend debattiert inter-national“ poolfinaalis, mille teemaks oli „Kas õpilased peavad saama kaasa rääkida selles, millal on koolivaheajad?” Varuvõistlejana oli konkursiks valmistunud Katarina Perman.

» Loe edasi

Teistsugune koolipäev toimis

Naljapäeval, 1. aprillil üllatasid Paide ühisgümnaasiumi õpetajad noori sellega, et korraldasid õpetajavahetuse päeva. Päris nii tõsine nagu telesaates „Naistevahetus” toimunu ei olnud, sest vahetused tehti tunniti, mitte mitmeks nädalaks. Samas oli olukord piisavalt tõsine, kuna õpetajad olid tunnid ette valmistanud.

» Loe edasi

1 2 3 4 5 6