Author Archives: Diana Väli-Kurnikov

Aasta kolleegiks valiti õpetaja Terje Peets.

Foto: Ants Leppoja

2021/22 õppeaasta avaaktusel tunnustati Aasta kolleegi.

Tema kohta on öelnud, et „ta õpetab oma õpilasi suure pühendumusega, arvestab oma töös õpilaste erinevusi ning individuaalset võimekust, täiendab ja arendab end pidevalt uute õppesuundade kaasamisel õppetundidesse, ta on entusiastlik, uute mõtete ja ideedega sõbralik ja hooliv kaaslane“.

Aasta kolleegiks on õpetaja TERJE PEETS.

Palju õnne!

 

Foto: Ants Leppoja

Õppeaasta avaaktus

1.septembril 2021 algusega kell 11.00 toimub õppeaasta avaaktus koolimaja peaukse ees.

1. klassid kogunevad kell 10.00 oma klassiruumi (ruumid 10 või 11).
1. klasside vanemad kohtuvad samal ajal kooli direktori ja õppealajuhatajaga aulas.

9. klassi õpilased kogunevad kell 10.15 oma 1. klasside juurde (ruumid 10 või 11).

Aktusele järgneb kõikides klassides klassijuhataja tund.

Maakonna parimaid haridustöötajaid tunnustati Järvamaa Omavalitsuste Liidu poolt

26.augustil Türil toimunud õppeaasta avaseminaril said maakonna parimad haridustöötajad tunnustuse Järvamaa Omavalitsuste Liidult, kus tunnustamise aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt korraldatava gala “Eestimaa õpib ja tänab” kategooriad.

Aasta haridusteo preemia sai väikeste kodu-uurijate üle-eestiline konkurss.

Konkurss on kolme õpetaja – Heli Prii, Eve Kraisi (Paide Hillar Hanssoo Põhikool) ja Tiina Kivimäe (Paide Hammerbecki Põhikool) eestveetud õppurite individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav tegevus. Väikeste kodu-uurijate konkurss suunab lapsed aktiivselt suhtlema oma vanemate, vanavanemate, isegi vana-vanavanematega. Õppurite uuritud teemad on olnud alati seotud nende jaoks kõige kallima ning lähedasemaga – oma pere, kodu ja kodukohaga.

Käesoleva aastal 10. septembril toimub Eesti Piimandusmuuseumis järjekorras 11. kodu-uurijate tänupäev, kuhu on oodatud kõik osalejad ning nende juhendajad.