Author Archives: Marita Kutsar

4. klassi õpilased olid kirjandusmängus edukad

Viies üleriigiline kirjandusmäng 3.-4. klassidele toimus sellel õppeaastal veebipõhiselt. Kirjandusmängu raamatute valikusse olid võetud tosin head lasteraamatut.

5. mail osales viktoriinil meie koolist 4.a klassi võistkond, mille koosseisu kuulusid Martin Udam, Lenna Saksniit ja Maria Rebas.

Tublid lugejad esinesid Järvamaa maakondlikus voorus edukalt ja jagasid 2.-3. kohta.

Elle Tamar
raamatukoguhoidja

Päikesekillud ootavad kandidaate!

On aeg tunnustada tublimaid ja aktiivsemaid kooli noori ja õpetajaid, samuti aasta jooksul ellu kutsutud vahvad ettevõtmiseid, sündmusi või tegusid.
Kandidaate on võimalik esitada 6 erinevas kategoorias:
AASTA NOOR
AASTA ÕPETAJA
AASTA NAISSPORTLANE
AASTA MEESSPORTLANE
AASTA LOOV
AASTA SÜNDMUS/TEGU

Kandidaatide puhul on oluline tuua välja kogu info, miks just tema peaks saama kooli päikesekillu omanikuks.

Esita oma sõber, tuttav, perekonnaliige lingil: https://forms.gle/oaM46Ru7icJtMzqQ9
Kandidaate on võimalik esitada kuni 19. maini, päikesekillud antakse üle 11. juunil.
Märkame ja tunnustame tublisid enda ümber!

Tehnoloogiavaldkonna õppeained võtavad õppeaasta kokku tulemusrikkalt

Laura Kookmaa olümpiaaditöö

Kevad on õpilastele oma oskuste ja teadmiste näitamise aeg. On heameel tõdeda, et käsitöö, kodunduse ja tehnoloogia õppeainetes tehtu on arendanud noortes ettevõtlikkust ja loovust. Selle aasta läbivaks teemaks on olnud keskkonnahoid, jäätmeteta elu võimalikkus meie maal.

Õpilased osalesid läbi praktilise tegevuse erinevates projektides. Loovust arendati nööbitöödes, kappi seisma jäänud rõivastes, eelnevalt korjatud vanapaberis, lõngades ja mujal.

16. aprillil toimus maakondlik käsitöö, kodunduse ja tehnoloogia õppeainete olümpiaad. Teemaks oli „Mina ja maailm”. Käsitöös pidi õpilane teostama keskkonnasäästlikkusel põhineva funktsionaalse, kasutatava looveseme. Põhitähelepanu tuli pöörata koduses majapidamises tekkivatele paber- ja kilematerjalide kogumitele, jääkidele.

Eveli Vahesalu olümpiaaditöö

Kodunduses pidid noored mõtlema välja ühe meelepärase väljakutse, mille käigus uurib looduskeskkonda mõjutavat tegevust oma kodus. Motoks oli Prügihundi poolt öeldu: „Paljud lihtsad asjad, mis meie mugavusi olulisel määral ei mõjuta, tagavad järgmistele põlvedele ja eelkõige meile endile parema elu”. Tehnoloogiaõpetuses oli teemaks „Füüsika tehnoloogiaõpetuses”.

Meie noortel läks väga hästi. Piirkondliku olümpiaadi tulemused on järgmised:

käsitöös

1. koht Laura Kookmaa „Aitan päästa maailma”;

2. koht Anete Ainjärv „Koti sünd ühest teksapüksipaarist”;

4.-5. koht Hanna Liisa Aarelo „Hobihobu”, Eveli Vahesalu „Teksadest kott”;

kodunduses

1. koht Anett Vahtramäe „Mõtlemapanev lugu toidu raiskamisest meie peres”;

Hanna Liisa Aarelo olümpiaaditöö

2. koht Victoria Usai „Kui tekib elektrikatkestus”;

3. koht Keitlin Jüristo „Kilekottide liigne tarbimine”;

Marleene Randmaa „Pakendijäätmed”;

Alissa Ivanova „Meie pere mähkmelugu”;

Marie Marleen Jaanof „ Mina ja minu riidekapp”;

Alina Simmer „Kuidas andsin mina enda panuse maailma päästmisse”.

Tehnoloogiaõpetuses tuli noormeestel vastata digitaalselt teoreetilistele küsimustele. Kahjuks jäi praktiline tegevus kohapeal viiruse tõttu ära. Aga sellest hoolimata olid poisid tublid.

1. koht Marten Aasa

2. koht Kardo Kuusalu

Vaadates noorte poolt probleemilahenduste valikut, võib järeldada, et meie kooli noored on veendunud, et saavad oma senist eluviisi muutes midagi ära teha.

14. mail on oodatud Järvamaalt vabariiklikule aineolümpiaadile Laura Kookmaa, Anett Vahtramäe ja Marten Aasa.

Edu ja julget pealehakkamist kõigile!

Kristi Teder
käsitöö ja kodunduse õpetaja

Mõttetalgud kolivad Zoomi

Kui oled lapsevanem, õpilane, õpetaja, hoolekogu liige, kooli vilistlane, aktiivne kogukonna liige või tunned huvi hariduse arengu vastu, siis ootame just sind järgmisel kolmapäeval kohtumisele, et koos tekkinud mõtted kirja panna.

Korraldame oma kooli mõttetalgud 7. aprillil kell 17.00 Zoom keskkonnas.
Nimelt mõtleme üheskoos:
1) kuidas õppe- ja kasvatustööd koolis läbi viia,
2) milline on meeskonnatöö koolis ja kuidas koostööd arendada,
3) milliseid projekte ja ettevõtmisi ellu kutsuda,
4) mis võiks saada vilistlaste kokkutulekust?

Vajalik on eelnev registreerimine: https://forms.gle/VvBLDQtMBAi6yKLS8

Kellel ei ole võimalik kohtumisel osaleda, kuid soovib oma mõtted meiega jagada, siis eelpool tõstatatud küsimustele võib vastata e-maili aadressil: marita.kutsar@paidepke.ee aprilli kuu jooksul.

Marita Kutsar
huvijuht

E-etteütlus ei hirmutanud

Foto: Erakogu

Kuna emakeelepäev sattus sel aastal pühapäevale, siis kirjutati Vikerraadio e-etteütlust esmaspäeval, 15. märtsil. Kuigi videotundide plaan on tihe, leidsid mõned 8. ja 9. klassi õpilased ning õpetajad võimaluse see kaasa teha. Tekst loeti ette hommikuses “Huvitaja” saates kell 10.25. See koosnes viiest pikast lausest, mis olid kokku pandud Jaan Kaplinski kohta. Muude keelereeglite seas pidi tundma pealkirjade ning kokku- ja lahkukirjutamise ning kirjavahemärgistamise reegleid.

Need, kes juba teist aastat ennast proovile panid, tunnistasid, et sel aastal oli tekst varasemast kergem. 8. klassi õpilane Marleene Randmaa pidas põhjuseks seda, et võõrsõnu oli vähe ja rohkem oli rõhku pandud kirjavahemärkidele, mida just 8. klassis põhjalikumalt õpitakse. Elsa-Maris Ivanov 9. klassist ütles enda ilusti hakkama saanud olevat, kuigi olid päris rasked sõnad ja laused.

Etteütlus tuli postitada hiljemalt kell 11 ja lõunaks avaldati õige kirjapilt ning analüüsiti vigu. Kategooriate võitjaid ja õigesti kirjutatud teksti saab vaadata siit https://etteytlus.err.ee/tulemused.

Anne Kivimäe
õpetaja

Vanapaber ei ole praht!

„Vanapaber ei ole paht! Too oma vanapaber meile!“ kostus Paide Hillar Hanssoo Põhikooli kooliraadiost.

Foto: Erakogu

Seda teadet andsid edasi 4. klassi õpilased, kes löövad sellel õppeaastal kaasa keskkonna projektis „Circular Based“, mille eesmärgiks on suurendada noorte keskkonnateadlikkust. Neljandate klasside ülesandeks oli korraldada ja läbi viia vanapaberi kogumise kampaania.

Esmalt valmistati kunstiõpetuse tunnis plakatid, millega teavitati kaasõpilasi ja õpetajaid kampaania käigust. Detsembri alguses sätiti plakatid mööda koolimaja nähtavatesse kohtadesse, et info kõikideni jõuaks. Eesti keele tundides valmisid rühmatööna elavad reklaamid, kus kutsuti kaasõpilasi ja õpetajaid kampaanias aktiivselt kaasa lööma. Õpilastel õnnestus ka raadios aktsiooni kohta reklaami teha.

Veel kandsid neljandikud hoolt selle eest, et kohale toodud vanapaber saaks kaalutud ja toojate andmed kirja pandud. Matemaatika tunnis peeti arvet kokkukogutud paberi koguste üle.

Kampaania lõpus tehtud kokkuvõtted näitasid, et koguti pisut üle tonni vanapaberit. Oma panuse sellesse andsid nii meie kooli õpilased kui ka õpetajad. 5. märts oli aga see päev, kus koolimaja ette sõitis suur Väätsa Prügila auto ja 4.a ja 4.b klassi lapsed aitasid kokku kogutud vanapaberi auto peale laadida.

Õpilased olid rõõmsad ja rahulolevad, sest hakkama oli saadud keskkonnale väga vajaliku teoga. Järgmiseks etapiks on uurida, mis selle vanapaberiga nüüd edasi saab. Osa paberist valiti välja ning kasutatakse käsitöötunnis paberkorvide punumiseks.

Aitäh kõigile, kes aitasid kaasa looduse säästmisele!

Eve Krais ja Terje Peets 
4.a ja 4.b kl klassijuhatajad

Tänu Linnusõprade konkursile tunneme kodumaal talvituvaid linde

Paide Hillar Hanssoo Põhikooli 1.C ja 3-4.C klassid osalevad sel õppeaastal Linnusõprade konkursil, mille korraldaja on AS Balsnack International Holding. Konkursi eesmärk on läbi erinevate loovülesannete leida Eestimaa suurimad linnusõbrad ning seeläbi juhtida tähelepanu kodumaal talvituvatele lindudele, nende õigesti toitmisele ja lindude eest hoolitsemisele.

Foto: Kert Kaasik

Esimese ülesandena meisterdasime üheskoos tööõpetuse õpetaja Urmas Mäenurmega kaks linnumaja.

Paigaldasime need detsembris kohe ka oma klasside akende taha. Esimesi linde, rasvatihaseid, nägime juba mõne päeva pärast. Lisaks oleme näinud ka põhja- või salutihast. Nad on väga sarnased ning lihtsam on neid eristada hoopis hääle järgi. Teise ülesandena tuli meil valmistada üks linnuke. Olime neid esimese poolaasta jooksul joonistanud, voolinud savist ja lõiganud välja paberist.

Linnusõprade konkursi jaoks valmistasime aga linnu meist endist. Selleks kutsusime appi ka oma sõbrad 1. ja 2. klassidest ning lumisel staadionil moodustasime üheskoos ühe linnukese kuju. Pilti aitas teha meil Kert Kaasik. Linnusõprade loovuskonkurss toimub novembrist 2020 märtsini 2021.

Gerli Mikk
õpetaja

Karjääriõppenädal koolis

Foto: Kersti Laastau

Karjääriõpe ja karjääriteenuste kasutamine õppe- ja tunnivälises töös toetavad õpilase arengut. Selles ei kahtle täna keegi. 

Iga noor kavandab tulevikku omamoodi. Kooli tugi kulub aga marjaks ära. Soovist suurendada õpilaste huvi karjääri kujundamisega seotud teemade vastu ja aidata omandada teadmisi elukutsetest, korraldasime enne vaheajale minekut karjääriõppenädala. Algklasside õpilased mõtlesid, milline amet neile kõige rohkem meeldib, testisid oma teadmisi ja said uut infot klassiõpetaja juhendamisel. Viiendate ja kuuendate klasside õpilastele toimusid tunnid teemal „Kõik tööd on head. Kas on?“. Uuriti erinevaid ameteid, kasutades päästerõngana olemasolevaid teadmisi ja Internetis leiduvat. Lisaks vormistati plakatid ja esineti ettekannetega. Seitsmendates klassides lihviti meeskonnatööoskusi. Kaheksandates klassides jätkusid karjääriõppetunnid. Sellel nädalal räägiti gümnaasiumihariduse teemal. Lõpuklasside õpilased said personaalset nõu karjäärinõustajatelt töötukassast. Õpilasfirma „Minimängud“ jätkas tööd oma toote arendamisega ja valmistamisega.

Kersti Laastau
karjääriõppekoordinaator

Loovtöö „Meie pere vanad asjad” suunas õpilasi uurima ajalooallikaid

Foto: Anne Põder

Veebruarikuus uurisid 2.-6. klassi õpilased oma peredes vanade asjade lugusid ning vormistasid kuuldu loovtöödeks „Meie pere vanad asjad”. Paljudes klassides korraldati näitusi ning loeti töid ette.

Valitud ajalooallikaid oli erinevaid. Näiteks 4.b õpilane Gregor Helbma uuris vanavanavanaisa eesti keele koolivihiku lugu aastast 1924. Mirko Rohtjärv 3.b klassist kirjutas loo oma vanavanaisa potfellist,  3.c õpilane Marten Siim põranda alt leitud vanast rahast. Põnevaid lugusid kirjutati veel  pesulauast, puhvetikapist, vanaisa läkiläkist, harmooniumist, lauakellast, vanavanavanaema tikitud põllest, söetriikrauast, margapuust, pudrunuiast, vanaemale kuulunud sõlest, Singeri õmblusmasinast, puusuuskadest ja paljust muust.

6.a klassi õpilase Anette Frida Evardi töö kokkuvõttest saab lugeda: „Vanade asjadega võib kaasas käia igasuguseid mälestusi ja toredaid jutte. Mõned vanad asjad võivad kujuneda aastatega välja haruldaseks ja kalliks.”

Lisaks huvitavatele lugudele märkisid 5.a õpilased tagasisides järgmist: sain oma vanaema kohta rohkem teada, meeldis enda juttu klassis ette lugeda, leidsin kodus palju huvitavaid asju, millest varem ei teadnud, meeldis emalt küsida vanade asjade kohta, meeldis vanu asju uurida. 

Klassikaaslaste poolt välja valitud omanäolisemate tööde autoreid tunnustatati tänukirjaga. Tänukirja pälvisid ka kõik juhendajad õpetajad.

Heli Prii
loovtööde kirjutamise algataja

Külas oli moedisainer Reet Aus

Foto: Alina Simmer

8. ja 9. klasside õpilastel oli meeldiv võimalus kohtuda rõivadisainer Reet Ausiga. Eelnevalt vaadati koolitunnis Reet Ausi autorifilmi „Moest väljas”. Käibele on tulnud mõiste „ringmajanduslik mõtlemine”. Oleme jõudnud olukorda, kus hakkavad kaduma linnu- ja loomaliigid, vesi ja loodus saastuvad. Kõiges süüdistatakse ületootmist. Loodust reostavad igasugused tootmisjäägid. Ja see on osutunud tõeks. Kõikjale kuhjuvad prügimäed.

Reet Aus andis noortele väga lihtsad juhised. Ta ütles, et me elame erakordsel ajal. Just nüüd on viimane aeg oma ellusuhtumist muuta. Ära häbene külastada uuskasutuskestust ning parandada sulle armsaks saanud rõivaid kui nad seda vajavad. Julge olla omanäoline. Ole teadlik ostja. Uuri rõivast ostes, mida see kangas sisaldab. Sul ei ole vaja palju rõivaid. Lõpuks tuleb teha otsuseid. Mida teha rõivaga, mida vaja ei ole. Kas korduskasutusse, taaskasutusse, ümbertöötlusesse või prügimäele?

Meie oleme otsustanud, et saame oma tegevustega senist eluviisi veidikenegi muuta.

Kristi Teder
käsitöö- ja kodundusõpetaja

 

1 2 3 4 23