Author Archives: Marita Kutsar

Millest arutleti Järvamaa osaluskohvikus?

Foto: Eviita Õisma

Paide Hillar Hanssoo põhikooli õpilasesinduse liikmed käisid 6. novembril Türi kultuurikeskuses Järvamaa noortekogu korraldatud osaluskohvikul ning sotsiaalmeedia koolitusel. Kus arutleti erinevatel noortega seonduvatel teemadel.

Päeva alguses rääkis meile Hele-Liis Päike, tuntud ka kui Helekas, oma teekonnast sotsiaalmeedias ja andis meile näpunäiteid, mida teha näiteks siis kui märkad küberkiusamist. Helekas rääkis ka suunamudija töö telgitagustest, näiteks sellest kui palju jääb pildi või video taha tegelikult.

Peale seda algas osaluskohvik, kus arutleti aktuaalsetel teemadel, millest kolm olid kohalikud ja kaks vabariiklikud. Vabariiklikud teemad olid: „Kas valimised suruvad mind kasti?!“ ja „Head otsutajad – otsustage lõpuks ära!“. Kohalikud teemad olid: „Me oleme sõltlased“, „Enesekindlalt iseseisvasse ellu“ ja „Hakkame omavahel taas suhtlema!“.

Saskia Metsallik
õpilasesinduse liige

» Loe edasi

“Ai-tummer-ker-kommer-ker”!

Paide Muusika- ja Teatrimajas toimunud värvikas ja lustlik lavastus pakkus rõõmu nii õpilastele kui ka õpetajatele. “Ai-tummer-ker-kommer-ker”! Just nii ütles Kilpkonnapreili Endla Teatri lavastuses “Onu Remuse jutte”.

9. novembril said Paide Hillar Hanssoo põhikooli esimese kooliastme õpilased tuttavaks toredate metsaelanikega, kes käisid Mägraemanda juures koolis. Õpilased said teada, et Jänkuonu valetab nii, et suu suitseb ja seetõttu oli tal karmi käpaga koolijuhataja Karuemanda juurde minek kindlustatud. Edasi hakkasid hargnema vahvad sündmused, mis olid õppetunniks kõigile, eelkõige aga Jänkuonule.

Gerli Mikk
õpetaja

Aruteluringid iga kuu teisel teisipäeval

Foto: Marianne Kalvik

Iga kuu teisel teisipäeval toimub avalik aruteluring, kus õpilased ja õpetajad saavad arvamusi ja ideid vahetada.

Möödunud kuu aruteluringi teemaks oli sallivus. Sellel teemal arutlesid õpilasesinduse liikmed Kaarel Kullik, Saskia Metsallik, Keitlin Jüristo ja Alina Simmer. Kaasa rääkis ka õpetaja Anne Kivimäe ning arutelu juhtis Christen Savisaar.

Mõtteid vahetati sellest, kust sallivus kaasa tuleb, kuidas märgata neid, kes on üksi jäänud ja kuidas neile tuge pakkuda ja paljust muust sallivuse teemalisest. 

Alina Simmer
õpilasesinduse esimees

» Loe edasi

Noored laulsid Lauluhällis

Paide laste ja noorte lauluvõistlusel Lauluhäll 2020 osales 36 noort Paide koolidest (Paide Hillar Hanssoo põhikool, Hammerbecki põhikool, Roosna-Alliku põhikool, Tarbja ja Vodja koolid, Paide Gümnaasium, PAMT muusikastuudio).

Lauljaid hindas žürii: Merike Toro (dirigent), Kätlin Värton (Mamma Mia Laulu- ja Huvistuudio), Tarmo Teekivi (Tartu teater Vanemuine ooperikoori laulja) ja Karl Tipp (saksofonist). Igas  vanusegrupis reastati ainult 1.-6. koht.

Paide Hillar Hanssoo põhikooli käisid lauluvõistlusel esindamas Hans Heiki Tahur (3A), Adeele Pennert (3B), Katriine Seeberg (3B), Kertu Adele Saar (4A) ja Marten Kiuru (5A). Lauljaid õpetas ja saatis klaveril Piret Järvet, Adeele Pennertil oli võimalus musitseerida koos venna Kaur Pennertiga.

Soololaul on ala, mida harjutatake individuaaltunnis ja mis nõuab lapselt palju: muusikalist mälu, astmetaju, dünaamikaloomise oskust, tekstimälu, fraseerimisoskust, rütmi – ja tempotunnetust. Häält. Tervist. Ja väga palju julgust. See kõik ei tule korraga ja kiiresti, agab selle poole püüeldakse. Peale tunde, vahel ka pikas vahetunnis.

Piret Järvet
õpetaja

» Loe edasi

Noor neiu pääses maakondlikku vooru ja sai publiku lemmikuks

Foto: Erakogu

6. novembril toimus koolisisene eelvoor luulekonkrsile Ellen Niiduga Midrimaal. Kokku osales 24 noort 1.-6. klassist.

Esitamisele tulid eriilmelised Ellen Niidu luuletused. Zürii hindas ning valis välja neli õpilast, kes lähevad Järvamaa vooru kooli esindama. Lisaks valis Järvamaa Keskraamatukogu esindaja ka eripreemia ning publikul oli võimalus enda lemmik hääletada.

1.-3. klasside arvestuses lähevad kooli esindama Marta Elli Kiuru 1.a klassist, juhendajaks õpetaja Heli Prii ja Sebastian Jaanhold 2.a klassist, juhendajaks õpetaja Maris Kiuru.

4.-6. klasside arvestuses lähevad kooli esindama Rasmus Peets 5.a klassist, juhendajaks õpetaja Eve Klävin ja Hanna-Liisa Vassar 5.b klassist, juhendajaks õpetaja Anne Kivimäe.

Publiku lemmikuks valiti Hanna-Liisa Vassar Ellen Niidu luuletusega “Lõikuskuu”.

Marita Kutsar
huvijuht

» Loe edasi

“Edu ja tegu” tunnustuskonkursi Järvamaa nominent on Kersti Laastau

Foto: Kuma Foto

Kersti Laastau on Paide Hillar Hanssoo põhikooli karjääriõppe koordinaator. Kersti töötab välja lahendusi ja põhimõtteid, mille tulemusena teevad õpetajad klassidevaheliselt ning aineteüleselt koostööd.

Kuna koolil ei ole eraldi ettevõtlusõpet, rakendatakse kõiki tegevusi integreerituna ainetundides. Kersti kogub pidevalt õpilastelt tagasisidet, et saada ülevaadet oma tööst ning muuta lähenemist noortele sobilikumaks. Ta teeb tihedat koostööd SA-ga Järvamaa Arenduskeskus, Järvamaa ettevõtete ja asutustega, lapsevanematega, Rajaleidjaga. Kersti eestvedamisel on toimunud juba palju ettevõtmisi.

Esimest korda tegutses eelmisel õppeaastal koolis mini-minifirma ning esimese Järvamaa koolina seati Ettevõtlusküla mängu mängimiseks kooli sisse erinevad asutused ja ettevõtted, kus lapsed said ettevõtlust ja majanduse toimimist harjutada. Juba mitmendat aastat toimub kooli 8. klassidele karjääriõpetuse raames eelkutseõpe, mille käigus külastavad klassid kutseharidusasutusi. Lisaks toimuvad 9. klasside töövarjupäev, karjäärinõustaja külastus, ettevõtete külastused. Teist aastat korraldab Kersti koolis konkurssi “Minu idee”, mille raames on 5.-9. klassi õpilastel võimalik esitada idee (toode/teenus) teostamiseks. Õpilaste ideede teostamist arvestatakse erinevates ainetundides, lisaks ka loovtööna.

8.b klassi õpilased viivad läbi projekti “Sallivad Semud”

Paide Hillar Hanssoo põhikoolis on palju muukeelseid õpilasi tänu kahe kooli ühinemisele.

Suurtemates klassides on probleemiks võõrkeelt kõnelevate õpilaste ja eesti keelsete õpilaste omavaheline suhtlus, sest nad ei mõista üksteist keeleliselt.

Selle parandamiseks kirjutasime 8.b klassile projekti, mille tegevused toimuvad kolmes blokis, oktoobrist detsembrini.

Esimeses blokis toimusid kohtumised, kus tutvuti Paide teatri näitleja Kirill Havanskiga, kes räägib eesti kui ka vene keelt. Kohtumisel saime teada põneva mõtte, et kakskeelsed inimesed tihti ei tea, mis keeles nad mõtlevad, kuna see on nende jaoks automaatne tegevus.

Lisaks kohtusime ka Eesti endise diplomaadiga Valgevenes Leemet Paulsoniga. Kohtumise käigus saime teada, et vahel võib juhtuda ka, et mõni diplomaat saadetakse riigist tagasi koduriiki, temaga seda juhtunud ei ole. Seda võib juhtuda, kui diplomaat rikub seaduseid vms.

Foto: Erakogu

Teises blokis toimub klassi omavaheline koos olemine, kus tutvutakse eesti, vene ja valgevene kultuuridega. Klass jagatakse kolmeks ja iga grupp saab endale ühe riigi, mille kohta nad peavad tegema ülevaate. Lisaks Kahoot nende riikide kohta. Kuulame erinevate riikide muusikat ja mängime traditsioonilisi mänge. Muukeelsed õpilased räägivad kust nemad täpsemalt pärit on. Samuti räägib eesti keelt kõnelev õpilane oma kogemusest elades ja õppides Belgias.

Kolmandas blokis toimub jõulude ajal traditsiooniliste toitutega tutvumine ja nende ühine valmistamine.

Projekti rahastatakse Salliva Kooli, Eesti Õpilasesinduse Liidu ja Haridus- ja Teadusministeeriumi vahenditest.

Marianne Kavlik ja Laura Kookmaa
projektijuhid

Õpilasesinduse liikmed osalesid meeskonnakoolitusel

Laupäeval, 31. oktoobril toimus Paide Hillar Hanssoo põhikoolis õpilasesinduse meeskonnakoolitus. Koolitust viis läbi huvijuht Marita Kutsar

Räägiti õpilasesinduse liikmetega kohustustest, vastutustest ja õigustest, mis on väga olulised teemad õpilasesinduses. Õpilasesinduse liikmete peamiseks õiguseks on õpilaste huvide ja arvamuse esindamine. Vastutuseks on teha muudatusteks etepanekuid ning kohustuseks on täita endale võetud ülesanded.

Koosolemise käigus arendati ka meeskonnatööd. Me arutlesime ka sellel teemal, kuidas sinu enda tegevus mõjutab teisi. Kui sa ei täida oma ülesannet, siis kannatab kogu meeskond.

Kokkuvõtteks saime palju uusi teadmisi ning lisaks õppisime tundma teisi õpilasesinduse liikmeid.

Saskia Metsallik, Patricia Matrov ja Marie Marleen Jaanof
õpilasesinduse liikmed

Paide RC meeskonna 1/10 elektribagide poisid käisid võistlemas

Foto: Tarmo Alt

Paide RC meeskonna 1/10 elektribagide poisid said korralikud tuleristsed selle hooaja esimesel võistlusel Väike- Maarjas.

Lauri Punapart, Roonald Rikberg, Kert Rohtärv ja Andreas Avloi startisid antud võistlusklassis esmakordselt. Randolf Alt on selles klassis Eestis juba tuntud sõitja ja mõnikord ka võitja. Osales kokku 42 võistlejat üle Eesti. Seekord oli võistluste formaat muudetud ja nõudis võistlejalt pidevalt 100% pingutust. Kõik sõidud olid olulised ja vigu ei saanud endale lubada. Nii oli näiteks vaid üks finaalsõit tavapärase 2-3 sõidu asemel.  

Tarmo Alt
juhendaja 

» Loe edasi

1 3 4 5 6 7 23