Category Archives: kalender

Kohtumine ajateenijatega logistikapataljonist

Foto: Kätlin Merisalu

8. klasside õpilased kohtusid karjääriõpetuse raames ajateenijatega logistikapataljonist. Nooremleitnant Aimur Lillak, kooli 30. lennu vilistlane, on lõpetanud kõrgema sõjakooli ning täna on ta kaitseväe teenistuses. Taaniel Bormann ja Roland Brant siirdusid ajateenistusse vabatahtlikena eelmise aasta oktoobrikuus.

Külalised rääkisid ajateenistusest köitvalt. Tänu sellele tekkisid küsimused, millele külalised ka rõõmuga vastasid. Muu hulgas rõhutati, et kaitseväes teenimine on üks osa iga noormehe ja soovi korral ka tütarlapse karjäärist. Kaitseväes paraneb  füüsiline tervis, muutuvad väärtushinnangud, areneb distsipliini- ja vastutustunne. Kaitseväes teenides, leiad sõpru kogu eluks ning õpid ennast paremini tundma.

Täname logistikapataljoni kaplani Mihkel Madalveed, kes meie koostöösoovile vastu tuli ning võimaldas selle toreda kohtumise Aimur Lillaku, Taaniel Bormanni ja Roland Brantiga.

Kersti Laastau
karjääriõpetuse õpetaja

Õpilased esinesid maakondlikul emakeeleolümpiaadil

Reedel, 29. jaanuaril meie koolis toimunud maakondlikul emakeelelolümpiaadil „Nimed vanasti ja tänapäeval” esindas PÜG-d kaheksa õpilast. Edukamad olid 8.a klassi õpilane Ivar Salm, kes nooremas vanuserühmas (7.-8. klass) jagas II-IV kohta, ning 10. klassi õpilane Helen Kuuse, kes saavutas keskmises vanuserühmas (9.-10. klass) II koha. Samas vanuserühmas jäi napilt neljandaks Saara Sion 10. klassist. Kokku esindas meie kooli kaheksa õpilast, neid valmistasid ette õpetajad Marju Mändmaa ja Anne Kivimäe.

Üldse osales emakeeleolümpiaadi Järvamaa voorus 19 noorema, 15 keskmise ja 9 vanema vanuserühma õpilast.

Anne Kivimäe
õpetaja