Õppetöö

Õppetunnid toimuvad järgmistel aegadel:

1. tund 8.00 – 8.45
2. tund 8.55 – 9.40
3. tund 9.50 – 10.35
4. tund 11.05 – 11.50
5. tund 12.20 – 13.05
6. tund 13.15 – 14.00
7. tund 14.10 –14.55

Söömise ajad:

kell 10.00 – 1. klassid

kell 10.15 – 2. klassid

kell 10.30 – 3. klassid

kell 10.45 – 4. klassid (1. pikk vahetund)

kell 10.50 – 5. klassid ja 6. klassid (1. pikk vahetund)

kell 11.50 – 7. klassid (2. pikk vahetund)

kell 12.00 – 8. klassid ja 9. klassid (2. pikk vahetund)

 

Vaheajad:

1) I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;

 2) II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;

 3) III vaheaeg 28. veebruar 2022.a kuni 6. märts 2022. a;

 4) IV vaheaeg 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;

 5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.

 

Trimestrid põhikoolis:

I trimester: 1.09.2021-26.11.2021. a.

II trimester: 27.11.2021-11.03.2022. a.

III trimester: 12.03.2022-13.06.2022. a.

 

Lõpueksamid:

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 31. mai 2022. a;
3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 31. mai – 2. juuni 2022. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a;
7) valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022. a.

 

Tunniplaan

 

 
Õppenõukogu toimumise aeg:

2021/22. õa

Õppenõukogu  nr 1. toimub 1.12.2021. a.

Erakorraline õppenõukogu nr 2 toimus 13.01.2022. a

Erakorraline õppenõukogu nr 3 toimus 26.01.2022. a

Õppenõukogu nr 4. toimub 16.03.2022. a.

Erakorraline õppenõukogu nr 5 toimus 06.04.2022. a

Õppenõukogu nr 6. toimub 8.06.2022. a.

Õppenõukogu nr 7. toimub 16.06.2022. a.

Õppenõukogu nr 8. toimub 30.08.2022. a.