Õppetöö

Õppetunnid toimuvad järgmistel aegadel:

1. tund 8.00 – 8.45
2. tund 8.55 – 9.40
3. tund 9.50 – 10.35
4. tund 11.05 – 11.50
5. tund 12.20 – 13.05
6. tund 13.15 – 14.00
7. tund 14.10 –14.55

Söömise ajad alates 2. septembrist 2020.a:

kell 10.00 – 1. klassid

kell 10.15 – 2. klassid

kell 10.30 – 3. klassid

kell 10.45 – 4. klassid

kell 11.00 – 5. klassid

kell 11.15 – 6. klassid

kell 11.30 – 7. klassid

kell 11.45 – 8. klassid

kell 12.00 – 9. klassid

 

Vaheajad:

1) I vaheaeg 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a;

 2) II vaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;

 3) III vaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021. a;

 4) IV vaheaeg 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a;

 5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a.

 

Trimestrid põhikoolis:

I trimester: 01.09.2020-27.11.2020. a.

II trimester: 30.11.2020-12.03.2021. a.

III trimester: 15.03.2021-11.06.2021. a.

 

Lõpueksamid:

eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;

B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. mai 2021. a;

B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–27. mai 2021. a;

matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;

valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;

 

Tunniplaan:

1.-4. klasside tunniplaan (veebruar 2021)

5.-9. tunniplaan (veebruar 2021)

Õpiabirühmade tunniplaanid 2020/2021

Väikeklasside tunniplaan (6.-9. klass) 2020-2021

 
Õppenõukogu toimumise aeg:

Erakorraline õppenõukogu  nr 1. toimub 30.10.2020. a.

Õppenõukogu nr 2. toimub 02.12.2020. a.

Õppenõukogu nr 3. toimub 17.03.2021. a.

Õppenõukogu nr 4. toimub 08.06.2021. a.

Õppenõukogu nr 5. toimub 16.06.2021. a.

Õppenõukogu nr 6. toimub 30.08.2021. a.