Õppetöö

Õppetunnid toimuvad järgmistel aegadel:

1. tund 8.00 – 8.45
2. tund 8.55 – 9.40
3. tund 9.50 – 10.35
4. tund 11.05 – 11.50
5. tund 12.20 – 13.05
6. tund 13.15 – 14.00
7. tund 14.10 –14.55

Söömise ajad:

kell 10.00 – 1. klassid

kell 10.15 – 2. klassid

kell 10.30 – 3. klassid

kell 10.45 – 4. klassid

kell 11.00 – 5. klassid

kell 11.15 – 6. klassid

kell 11.30 – 7. klassid

kell 11.45 – 8. klassid

kell 12.00 – 9. klassid

 

Vaheajad:

1) I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;

 2) II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;

 3) III vaheaeg 28. veebruar 2022.a kuni 6. märts 2022. a;

 4) IV vaheaeg 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;

 5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.

 

Trimestrid põhikoolis:

I trimester: 1.09.2021-26.11.2021. a.

II trimester: 27.11.2021-11.03.2022. a.

III trimester: 12.03.2022-13.06.2022. a.

 

Lõpueksamid:

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 31. mai 2022. a;
3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 31. mai – 2. juuni 2022. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a;
7) valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022. a.

 

Tunniplaan

 

 
Õppenõukogu toimumise aeg:

2020/21. õa

Erakorraline õppenõukogu  nr 1. toimub 30.10.2020. a.

Õppenõukogu nr 2. toimub 2.12.2020. a.

Õppenõukogu nr 3. toimub 17.03.2021. a.

Õppenõukogu nr 4. toimub 08.06.2021. a.

Õppenõukogu nr 5. toimub 16.06.2021. a.

Õppenõukogu nr 6. toimub 30.08.2021. a.

2021/22. õa

Õppenõukogu  nr 1. toimub 1.12.2021. a.

Õppenõukogu nr 2. toimub 16.03.2022. a.

Õppenõukogu nr 3. toimub 8.06.2022. a.

Õppenõukogu nr 4. toimub 16.06.2022. a.

Õppenõukogu nr 5. toimub 30.08.2022. a.