Õppetöö

Õppetunnid toimuvad järgmistel aegadel:

1. tund 8.00 – 8.45
2. tund 8.55 – 9.40
3. tund 9.50 – 10.35
4. tund 11.05 – 11.50
5. tund 12.20 – 13.05
6. tund 13.15 – 14.00
7. tund 14.10 –14.55

Söömise ajad alates 2. septembrist 2020.a:

kell 10.00 – 1. klassid

kell 10.15 – 2. klassid

kell 10.30 – 3. klassid

kell 10.45 – 4. klassid

kell 11.00 – 5. klassid

kell 11.15 – 6. klassid

kell 11.30 – 7. klassid

kell 11.45 – 8. klassid

kell 12.00 – 9. klassid

 

Vaheajad:

1) I vaheaeg 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a;

 2) II vaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;

 3) III vaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021. a;

 4) IV vaheaeg 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a;

 5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a.

 

Trimestrid põhikoolis:

I trimester: 01.09.2020-27.11.2020. a.

II trimester: 30.11.2020-12.03.2021. a.

III trimester: 15.03.2021-11.06.2021. a.

 

Lõpueksamid:

eesti keel (kirjalik)28. mai 2021. a;

B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. mai 2021. a;

B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–27. mai 2021. a;

matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)9. juuni 2021. a;

valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline)9.–10. juuni 2021. a;

 

Tunniplaan