Advendihommikud algklassidele

Foto: Erakogu

2. detsembril korraldasid üheksanda klassi tüdrukud 1.- 4. klassi õpilastele advendihommikut. Sõna võttis õppealajuhataja Marie Tänav, kes avas esimese advendihommiku ning süütas esimese advendiküünla. Pärast seda lugesid üheksanda klassi tüdrukud õpilastele ette lühikese jõulujutukese ning soovisid kõigile ilusat esimest adventi.

Üheksanda klassi tüdrukud viivad igal esmaspäeval algklassidele läbi advendihommikuid, järgmine toimub 9. detsembril.

Janely Allsaar
9. klassi õpilane

Muuseumitunnid  

Foto: Heli Prii

Meie kooli 3.a, 3.b ja 4.a klassi õpilased said osa kodukoha ajalugu tutvustavast programmist Järvamaa muuseumis.

Õpilastele räägiti, mis on muuseum,  mida seal kogutakse ja säilitatakse ning kuidas Järvamaa muuseum alguse sai. Tund lõppes mänguga, kus tuli museaale otsida ning nende kasutusvaldkond ära arvata. 

Muuseumitunnid viis läbi teadusjuht Ründo Mülts.

Heli Prii
õpetaja

 

Projektipäev pani mõtlema elustiili ja ostude üle

Foto: Elis Kraav

Esimese trimestri viimasel päeval 22. novembril toimus meie koolis projektipäev. Meie klassile oli plaanitud kolm erinevat loengut. Kõikides loengutes käsitlemise erinevaid keskkonna teemasi ning probleeme.

Esimene loeng kohtusime meie eesti keele õpetaja Anne Kivimäega, kus me sidusime projektipäeva teemat eesti keelega. Tund oli huvitav kuna erines tavalisest koolipäeva tunnist ning pidevalt toimus arutelusi. Teisena tuli meile keskkonnaprobleemidest ning globaalsest soojenemisest rääkima Eesti Maaülikooli tudeng. Õpilased kuulasid loengupidajat huviga, kuna saime täpsemalt teada, mis meie maakeraga hetkel toimub. Päeva lõpuks tuli 8.-9. klassidele rääkima Ragn-Sellsi jäätmejaama töötaja ringmajandusest. See oli väga silmaringi avardav kohtumine. Ringmajanduse loeng pani meid mõtlema enda elustiili ja ostude üle.

Päev oli teistsugune ning kindlasti huvitavam kui tavaline koolipäev. Esimeselt trimestrilt läksime koju mõeldes rohkem maailma hoidmisele.

9.B klassi õpilane
Elis Kraav

Mänguvahetunnid kutsuvad üles liikuma

Foto: Janely Allsaar

Alates sellest nädalast toimuvad igal kolmapäeval kell 11:50 kooli võimlas mänguvahetunnid, mis kutsuvad õpilasi üles liikuma ja üheskoos aega veetma.

Mänguvahetundidel lastakse muusikat, mängitakse erinevaid liikumismännge ning veedetakse aega koos.

Sel nädalal oli võimalik osaleda limbos ja hiirelõksu mängudes, järgmisel nädalal juba uued mängud. 

Mänguvahetunde viivad läbi õpilasaktiivi liikmed, sel korral olid tublid organiseeriad Patricia Matrov, Angelina Petrov ja Kristi Ojamets.

Marita Kutsar
huvijuht

Kooli sünnipäevanädal oli täis erinevaid ettevõtmisi

Foto; Marita Kutsar

14.-20. oktoober pidas Hillar Hanssoo Põhikool oma 42. sünnipäeva. Tähtsat sündmust tähistati sünnipäevanädalaga. Vastvalminud koolimaja sai selga pidurüü, üheskoos õpilastega arutletakse erinevatel kooli puudutavatel teemadel, toimusid stiilipäevad, hommikutervitus, disko, külalisloeng, lastevanemate koosolek, avatud uste päev ning maleturniirid.

Nädala jooksul käisid õpilased koolis riietudes end lähtuvalt stiilist. Kodudest otsiti välja crocsid, retrodisko ning kollased ja sinised riided, lisaks tehti hullud soengud ning riietati end tagurpidi.

Sünnipäevanädal algas esmaspäeva hommikul õpilasesinduse hommikutervitusega. Enne tundide algust tervitati õpilasi peauksel, kõigile anti põsele kleeps ning sooviti ilusat sünnipäevanädalt.

Marita Kutsar
huvijuht

» Loe edasi

Heade soovide ja mõtete nädal 5.a klassis

16. novembril tähistatakse rahvusvahelist  tolerantsuse ehk sallivuse päeva. 5.a klassis algas „Heade soovide ja mõtete nädal”, eesmärgiga julgustada sallivust ja suurendada ühtekuuluvustunnet klassis. Sellel nädalal on klassis avatud heade soovide ja mõtete purk, kuhu nädala jooksul kõik õpilased saavad panna oma häid soove ja mõtteid, jagada kaaslastele komplimente ja pakkuda välja toredaid ideid mida ühiselt teha. Nädala lõpus jagatakse ühiselt purki kogunenud häid soove ja mõtteid ning tehakse  plaane, mida toredat ühiselt ette võtta.

Klarika Lussmann
sotsiaalpedagoog

Imetabane maailm

Foto: Kristi Teder

15. novembril 2019. a. toimusid kaheksandike füüsika ja keemia tunnid Tallinnas Teadusteatris KVARK.

Füüsikaõpetaja, Raivo Tamm, selgitas noortele sellise ettevõtmise olulisust. Lisaks teadmistele võib füüsikaseaduste mõistmine anda ka supervõimeid. Teaduslikud teooriad selgitavad, miks üks või teine nähtus aset leiab. Loodusseadused aga ütlevad, mis juhtub.

Õpilaste tagasiside oli super. Nad said aru, et etenduses olid enamus koolis õpitud teemad, aga laval oli kõik huvitav ja põnev. Näidati kuidas erinevaid füüsikareegleid kasutades saavad kõik endale „supervõimed”.

Selline etendus sai toimuda ainult noorte teadlaste väga heale koostööle. Lootsime, et see kestab kauem. Taolisi teistmoodi koolipäevi võiks veelgi olla, see avardas õpilaste silmaringi.

Noor teadlane, Karoliine, tutvustas meile, kuidas nad on jõudnud niikaugele, et tuua oma kogemused lavale. Oli huvitav teada, et just need noored on Rakett 69 ülesannete loojad.

Karoliine rääkis, et 10-aastase töö tulemusena vormistati 2 aastat tagasi noorte ettevõtmine Teadus OÜ KVARK.

Kõlama jäi õpilaste suust lause: Ma tahan olla tark! Tasus väga ära!

Õppekäiku toetas Järvamaa Arenduskeskus.

Kristi Teder
Õpetaja ja õpilased

Õppepäev Tallinnas

Foto: Ragne-Liis Mõttus

12. novembril käisid 9. klassid Kumus, kus tutvuti erinevate kunstiliikidega nagu maalid, skulptuurid. Reis oli väga huvitav ja kultuurne, kuigi aega jäi natuke väheseks, et tõeliselt kogeda kogu muuseumi. Tekkis soov sinna tagasi minna, et asju põhjalikumalt uurida. Samuti külastasime me T1 keskust, kus saime käia näitusel “Mineraalid, superstaarid. Maa alt koju”, näitust tuvustas Karin Käär Tallinna Tehnikaülikoolist. Seal täitsime töölehti, mille käigus saime ülevaate erinevatest mineraalidest. Kokkuvõtteks oli väljasõit väga huvitav ja andis palju uusi teadmisi!

Ragne-Liis Mõttus
9.a klassi õpilane

Maakondlikul etlusvõistlusel saavutasid õpilased häid kohti

Foto: Heli Prii

14. novembril toimus Tarbja Lasteaed – Koolis Järvamaa esimese ja teise kooliastme õpilaste etlusvõistlus „Ellen Niiduga Midrimaal.” Osalejaid oli kümnest maakonna koolist. Kõigil tuli esitada üks luuletus Heiki Vilepi loomingust ning teine enda poolt valitud autori luuletus.

Vahva üllatus oli see, et luuletaja Vilep oli ise kohal ning esitas ka ühe luuletuse.

Meie kooli noored etlejad olid tublid: 1.-3. klassi arvestuses kuulutati võitjaks 3.a klassi õpilane Marko Udam. 4.-6. klassi võistlejate seas sai 4. a õpilane Rasmus Peets teise koha. Poisse juhendasid nende klassijuhatajad Eve ja Heli, kes omakorda tänavad Marko ja Rasmuse vanemaid.

Tänukirjaga tunnustati 2.a klassi õpilast Airon Haardet ning 5.b klassi õpilast Kairit Saart ning nende juhendajaid.

Heli Prii
õpetaja

1.-3.kl rahvastepall

6.novembril kogunesid Järvamaa koolide kõige nooremad rahvastepallimängijad Paide Hillar Hanssoo Põhikooli, et omavahel mõõtu võtta. Võistlustules olid ka meie kooli tublid pallurid.Mängud olid väga põnevad ja tasavägised.Seekord tuli meie kooli nii poiste kui ka tüdrukute arvestuses III koha karikas. Võistkondades mängisid:Karoliine Aas, Gerda Kikerpill, Kaireli Kalda, Debora Arume, Derek Usin, Tristan Sakjas, Miikael Kookmaa, Nathaniel Pettai ja Lauri Kaas 3.b klassist ja Kairiin Tõnise, Maria Rebas, Käti Mägi, Kertu Adele Saar, Marko Udam, Aaron Maarend ja Mihkel Georg Nõmm 3.a klassist.

 

Kiitus tublidele võistlejatele!

Annely Põder
õpetaja

1 2 3 4 78