Alates 1. novembrist palume majja siseneda ainult kooli õpilastel ja töötajatel.

Maja töötajaga eelnevalt kohtumise kokku leppinud vanematel ja külalistel palume kanda näomaski, registreerida oma saabumise kellaaeg ja oodata fuajees vastuvõtjat.

Kool ei jaga tasuta maske!

Kantselei tel. 52 45 292
Administraatori tel. 38 56 801

Noor neiu pääses maakondlikku vooru ja sai publiku lemmikuks

Foto: Erakogu

6. novembril toimus koolisisene eelvoor luulekonkrsile Ellen Niiduga Midrimaal. Kokku osales 24 noort 1.-6. klassist.

Esitamisele tulid eriilmelised Ellen Niidu luuletused. Zürii hindas ning valis välja neli õpilast, kes lähevad Järvamaa vooru kooli esindama. Lisaks valis Järvamaa Keskraamatukogu esindaja ka eripreemia ning publikul oli võimalus enda lemmik hääletada.

1.-3. klasside arvestuses lähevad kooli esindama Marta Elli Kiuru 1.a klassist, juhendajaks õpetaja Heli Prii ja Sebastian Jaanhold 2.a klassist, juhendajaks õpetaja Maris Kiuru.

4.-6. klasside arvestuses lähevad kooli esindama Rasmus Peets 5.a klassist, juhendajaks õpetaja Eve Klävin ja Hanna-Liisa Vassar 5.b klassist, juhendajaks õpetaja Anne Kivimäe.

Publiku lemmikuks valiti Hanna-Liisa Vassar Ellen Niidu luuletusega “Lõikuskuu”.

Keskraamatukogu eripreemia pälvis 1.b klassi õpilane Lisandra-Crisette Galindons, juhendajaks õpetaja Piret Nagel.

Foto: Erakogu

Züriis oli Järvamaa Keskraamatukogu esindaja Eveli Kull, kooli raamatukoguhoidja Elle Tamar ja algklasside näiteringi juhendaja Klarika Lussmann.

Maakonna voor toimub Tarbja Lastead-Koolis 19. novembril kell 9.00.

Marita Kutsar
huvijuht

“Edu ja tegu” tunnustuskonkursi Järvamaa nominent on Kersti Laastau

Foto: Kuma Foto

Kersti Laastau on Paide Hillar Hanssoo põhikooli karjääriõppe koordinaator. Kersti töötab välja lahendusi ja põhimõtteid, mille tulemusena teevad õpetajad klassidevaheliselt ning aineteüleselt koostööd.

Kuna koolil ei ole eraldi ettevõtlusõpet, rakendatakse kõiki tegevusi integreerituna ainetundides. Kersti kogub pidevalt õpilastelt tagasisidet, et saada ülevaadet oma tööst ning muuta lähenemist noortele sobilikumaks. Ta teeb tihedat koostööd SA-ga Järvamaa Arenduskeskus, Järvamaa ettevõtete ja asutustega, lapsevanematega, Rajaleidjaga. Kersti eestvedamisel on toimunud juba palju ettevõtmisi.

Esimest korda tegutses eelmisel õppeaastal koolis mini-minifirma ning esimese Järvamaa koolina seati Ettevõtlusküla mängu mängimiseks kooli sisse erinevad asutused ja ettevõtted, kus lapsed said ettevõtlust ja majanduse toimimist harjutada. Juba mitmendat aastat toimub kooli 8. klassidele karjääriõpetuse raames eelkutseõpe, mille käigus külastavad klassid kutseharidusasutusi. Lisaks toimuvad 9. klasside töövarjupäev, karjäärinõustaja külastus, ettevõtete külastused. Teist aastat korraldab Kersti koolis konkurssi “Minu idee”, mille raames on 5.-9. klassi õpilastel võimalik esitada idee (toode/teenus) teostamiseks. Õpilaste ideede teostamist arvestatakse erinevates ainetundides, lisaks ka loovtööna.

8.b klassi õpilased viivad läbi projekti Sallivad Semud

Paide Hillar Hanssoo põhikoolis on palju muukeelseid õpilasi tänu kahe kooli ühinemisele.

Suurtemates klassides on probleemiks võõrkeelt kõnelevate õpilaste ja eesti keelsete õpilaste omavaheline suhtlus, sest nad ei mõista üksteist keeleliselt.

Selle parandamiseks kirjutasime 8.b klassile projekti, mille tegevused toimuvad kolmes blokis, oktoobrist detsembrini.

Esimeses blokis toimusid kohtumised, kus tutvuti Paide teatri näitleja Kirill Havanskiga, kes räägib eesti kui ka vene keelt. Kohtumisel saime teada põneva mõtte, et kakskeelsed inimesed tihti ei tea, mis keeles nad mõtlevad, kuna see on nende jaoks automaatne tegevus.

Lisaks kohtusime ka Eesti endise diplomaadiga Valgevenes Leemet Paulsoniga. Kohtumise käigus saime teada, et vahel võib juhtuda ka, et mõni diplomaat saadetakse riigist tagasi koduriiki, temaga seda juhtunud ei ole. Seda võib juhtuda, kui diplomaat rikub seaduseid vms.

Foto: Erakogu

Teises blokis toimub klassi omavaheline koos olemine, kus tutvutakse eesti, vene ja valgevene kultuuridega. Klass jagatakse kolmeks ja iga grupp saab endale ühe riigi, mille kohta nad peavad tegema ülevaate. Lisaks Kahoot nende riikide kohta. Kuulame erinevate riikide muusikat ja mängime traditsioonilisi mänge. Muukeelsed õpilased räägivad kust nemad täpsemalt pärit on. Samuti räägib eesti keelt kõnelev õpilane oma kogemusest elades ja õppides Belgias.

Kolmandas blokis toimub jõulude ajal traditsiooniliste toitutega tutvumine ja nende ühine valmistamine.

Projekti rahastatakse Salliva Kooli, Eesti Õpilasesinduse Liidu ja Haridus- ja Teadusministeeriumi vahenditest.

Marianne Kalvik ja Laura Kookmaa
projektijuhid

Õpilasesinduse liikmed osalesid meeskonnakoolitusel

Laupäeval, 31. oktoobril toimus Paide Hillar Hanssoo põhikoolis õpilasesinduse meeskonnakoolitus. Koolitust viis läbi huvijuht Marita Kutsar

Räägiti õpilasesinduse liikmetega kohustustest, vastutustest ja õigustest, mis on väga olulised teemad õpilasesinduses. Õpilasesinduse liikmete peamiseks õiguseks on õpilaste huvide ja arvamuse esindamine. Vastutuseks on teha muudatusteks etepanekuid ning kohustuseks on täita endale võetud ülesanded.

Koosolemise käigus arendati ka meeskonnatööd. Me arutlesime ka sellel teemal, kuidas sinu enda tegevus mõjutab teisi. Kui sa ei täida oma ülesannet, siis kannatab kogu meeskond.

Kokkuvõtteks saime palju uusi teadmisi ning lisaks õppisime tundma teisi õpilasesinduse liikmeid.

Saskia Metsallik, Patricia Matrov ja Marie Marleen Jaanof
õpilasesinduse liikmed

Paide RC meeskonna 1/10 elektribagide poisid käisid võistlemas

Foto: Tarmo Alt

Paide RC meeskonna 1/10 elektribagide poisid said korralikud tuleristsed selle hooaja esimesel võistlusel Väike- Maarjas.

Lauri Punapart, Roonald Rikberg, Kert Rohtärv ja Andreas Avloi startisid antud võistlusklassis esmakordselt. Randolf Alt on selles klassis Eestis juba tuntud sõitja ja mõnikord ka võitja. Osales kokku 42 võistlejat üle Eesti. Seekord oli võistluste formaat muudetud ja nõudis võistlejalt pidevalt 100% pingutust. Kõik sõidud olid olulised ja vigu ei saanud endale lubada. Nii oli näiteks vaid üks finaalsõit tavapärase 2-3 sõidu asemel.  

Tarmo Alt
juhendaja 

» Loe edasi

Euroopa programmeerimisnädal Code Week 2020

Foto. Merike Laas

12.-16. oktoobril 2020.a osalesime selleaastasel Euroopa programmeerimisenädal Code Week, mille raames õppisid meie kooli 143 õpilast klassidest 3.-9. programmeerimise algtõdesid mänguliselt code.org keskkonnas.

3.a klassi õpilased valmistasid Bee-Bot robotitega programmeerimiseks ning õppimise lõbusamaks muutmiseks tööalused teemadel lapsed pargis, täishäälikud ja sulghäälikud, häälikute pikkused, õpilased raamatukogus. 16.oktoobril käisid mängu ettevalmistanud õpilased 2.a klassis ja 2.b klassis õpetamas väiksemaid koolikaaslasi programmeerima. Tutvustati Bee-Bot robotit ja kuidas sellega tööd teha. Kõik õpilased said vähemalt 3 korda erinevat ülesannet lahendada.

1.c klass õppis juhtmevaba programmeerimist mängu CodyRoby kaudu koos 1.a, 3.c ja 4.c klassiga.

Programmeerimine ei ole lihtsalt üks moodne sõna, vaid valdkond, läbi mille saab arendada loogilist mõtlemist, probleemilahenduse oskust, inglise keelt jpm ning seda kõike lõbusalt ja mänguliselt. Programmeerima õppida pole kunagi liiga hilja!

Proovi ka: code.org

Kersti Kivisoo
direktor, programmeerimise õpetaja

Sünnipäevanädal tõi elevust

Foto: Elsa-Maris Ivanov

12.-17. oktoober toimus koolis sünnipäevanädal.

Sünnipäevanädalal oli traditsiooniliselt stiilipäevad ning esimest korda käis stiilipäevadega koos ka kooliraadios muusika. Stiilideks oli 2000ndad, loomaaed, suured riided, ekstra pidulik ja tsirkus. Raadiost lasid 9. klassi õpilased Hardi Martjak, Hendrik Rohtla ja Hendrik Haamer vastava stiili muusikat.

Esmaspäeval tervitasid õpilasesinduse ja -aktiivi liikmed hommikul kõiki õpilasi ja õpetajaid peaukse juures. Kooli sünnipäeva puhul jagasid õpilased, koolivärvides – kollane ja sinine, komme. Teises pikas vahetunnis korraldasid aktiivi liikmed mänguvahetunni. Üheskoos mängiti hiirelõksu, kohtade vahetuste mängu ning tantsiti muusika saatel.

Kolmapäeval ja reedel toimus klassidevaheline viktoriini võistlus. Igale klassile oli 12 küsimust, millele tuli kiiruse peale vastata. Viktoriini võitsid 4.a, 5.b, 6.b, 7.a, 8.b ja 9.a klassid. Igast klassist osales vastamises 12 õpilast.

Neljapäeval toimus 8.-9. klassidele osaluskohvik, kus arutleti kooli puudutavate teemade üle. Kokku oli 6 erinevat laudkonda, kus igas lauas oli kaks täiskasvanut, kes juhtisid arutelu. 

Reedel toimus koolipere kogunemine, kus tunnustati tublisid ettevõtlusnädala konkursi “Minu idee” osavõtjaid ning tublit õpilasesinduse liiget Saskia Metsallikut, kes sünnipäevanädalat korraldas.

Sünnipäevanädal lõppes ühiselt sünnipäevatordi söömise ja sünnipäevalaulu laulmisega. Palju õnne meile kõigile!

Laupeäval toimub Hillar Hanssoo 19. mälestusturniir kiirmales, sel korral küll veebivahendusel.

Marita Kutsar
huvijuht

Õpilased arutlesid kooli puudutavate teemade üle

Foto: Saskia Metsallik

Sünnipäevanädala raames toimus 15. oktoobril 8.-9. klassidele osaluskohvik.

Osaluskohvikus oli kuus erinevat teemalauda, kus õpilastel oli võimalus oma arvamust avaldada. Teemadeks olid: keskkond, huviringi ja -tegevus, vaimne tervis, koolitoit ja kohvik, hindamissüsteem ja kodutööd ning ajaveetmisvõimalused Paides.

Igas lauas oli üks lauajuht ning oma valdkonna ekspert, kes aitasid õpilastel teemade üle arutleda ning esitasid küsimusi.

Keskkonna teema lauajuhiks oli kooli õpetaja Reet Mändla ning eksperdiks Keskkonnaametist keskkonnahariduse spetsialist Maarika Männil. Õpilased arutlesid prügi sorteerimise üle, jõuti järelduseni, et väga paljud sorteerivad kodus prügi. Samuti käivad mitmed õpilased poes oma isiliku poekotiga, et vähendada plastiku tarbimist.

Marita Kutsar
huvijuht

» Loe edasi

1 2 3 4 85