Linnumaja koduaeda

Foto: Margit Udam

Foto: Margit Udam

Algklasside laste jaoks annab distantsõpe võimaluse teha erinevaid õpiülesandeid, mis hõlavad endas mitut õppeainet. Nii teevad näiteks 3. klasside õpilased tööõpetuse tundides linnupuure, mille hiljem õue üles riputavad ning seejuures tuvastavad, millised linnud nende koduõuel käivad. Fotol 3.a klassi õpilased Marko ja Martin Udam.

Peame oluliseks, et erinevad õppeained oleksid lõimitud, seda eriti praeguse distantsõppe perioodi kontekstis. Näeme, et algklassidel tuleb õpeainete lõimumine hästi välja ning õpilased naudivad saadud ülesannete lahendamist.

Ainete lõimumine annab võimaluse ühe ülesande lahendamise käigus rakendada erinevatest ainetest saadud teadmisi. Seeläbi tekib noortel tervikpilt erinevatest valdkondadest ning arusaam, miks on näiteks matemaatikat tarvis linnumaja ehitamise juures.

Marita Kutsar
huvijuht

Munadepühade tervitus

 
 
 
Soovime kõigile värvilisi pühi. 
 
Pühadetervituse pildid ja kompositsiooni on teinud Elsa-Maris Ivanov, Marleene Randmaa ja Anett Vahtramäe!

 

Õpilased olid edukad elektroonilisel kiirmaleturniiril

Foto: Marge Matikainen

Tallinna Maleklubi kuuenda noorte kiirturniiride sarja IV etapp toimus 11. aprillil elektrooniliselt veebikeskkonnas vint.ee.
Kolmel paralleelturniiril osales 78 õpilast. Mängiti 7 vooru mõtlemisajaga 15+15 minutit partiile aja lisandusega 3 sekundit käigule.
Meie koolist mängis sellel võistlusel viis õpilast.
Hiilgavalt esines Grete Õitspuu, kes saavutas 14-aastaste õpilaste turniiril viie võiduga hinnatava 6. koha, olles samas parimaks neiuks. Osalejaid oli selles vanusegrupis 31.
Hästi esinesid ka Roger Rosme ja Miko Moppel. Mõlemad võitsid kolm mängu. Roger oli selle tulemusega 10-a hulgas 18. (27 võistlejat) ja Miko 18-a turniiril 13. (20 mängijat).
Pildil Grete Õitspuu.

Toomas Mihkelev
õpetaja

Panime end proovile e-etteütluse kirjutamises

Kui tavaliselt toimub e-etteütlus emakeelepäeval, siis sel aastal oli see eriolukorra tõttu lükatud reedele, 3. aprillile. Vikerraadio kodulehel oli kirjas, et etteütlus on jõukohane alates 9. klassist, kuid proovida võivad nooremadki. Võisteldi erinevates kategooriates. Meie õpilaste hulgas oli proovijaid ka 7. ja 8. klasside õpilaste seas.
Selle aasta etteütluse teemaga tehti kummardus Jaan Krossi 100. sünniaastapäevale ja Eesti Vabariigi põhiseaduse 100. sünnipäevale.

“Tekst loeti ette üsna kiiresti,” tunnistas Elsa-Maris (8.b), “nii et oli raske mõnd sõna kuulda.” Ka Merlin (9.b) pidas kirjutamist keeruliseks, aga kuna töö sai mitu korda üle lugeda, siis polnud tema sõnul viga. Marleene (7.b) rääkis, et tal oli kiire tempo tõttu mõne võõrsõnaga raskusi, aga kui ta hiljem need ära kontrollis, selgus, et enamik vigu olid tingitud möödakuulmisest.

Lõuna ajal avaldati ka teksti korrektne kirjapilt. Igale etteütluse kirjutajale saadetakse elektronposti teel tagasiside tema töö kohta.

Foto: Anne Kivimäe

Mõnda otsa pidi kurioosselgi kombel võttis Asutav Kogu Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastu selsamal 1920. aastal, kui sündis Jaan Kross, pärastine Tartu ülikooli õigusteaduskonda immatrikuleeritu.  Ehkki Kross on üle ilma tuntud baroksete ajalooteemaliste epopöadega, leidub vaevalt maarjamaalast, kes poleks lugenud, kuidas asutakse teele küll õhupallide ja dirižaablitega, küll bi-, mono-, aero- ja hüdroplaanidega, et avastada jalatäitki maad südame ja mõtte tarvis.
Paistab, et Kross kui eesti kirjanduse Eiffeli torn mõtles ühtepuhku eestlaste vastuokssele ja vahest privilegeeritudki asendile ajalooraamatus.
Sestap, sajand pärast kaht ajaloolis-kultuurilist verstaposti, pidagem miljonirahvana omaenda seadusesõnaks lugeda eesti luulet! 

Anne Kivimäe
õpetaja

Kodundustunnid kodus

Kodunduse õppeainesse mahuvad kõik teemad, mis kuuluvad ühe hubase ja kauni kodu juurde. Sel aastal on meie lastel eriline võimalus, näidata kui usinasti nad kodus toimetavad: koristavad, keedavad, küpsetavad, jne. Õpilastele saab paremini selgeks, et ka erinevad õppeained on omavahel seotud. Kodunduse tunni teemades on lõimunud terviseõpetus, matemaatika, loodusõpetus, informaatika, eesti keel, kunst, geograafia, muusika, kehaline kasvatus.

Tüdrukud lasevad fantaasial lennata. See teeb õpetajale rõõmu.

Kristi Teder
õpetaja

Terves kehas terve vaim

Foto: Erakogu

Liikumisõpetajad on õpilastele püstitanud erinevaid väljakutseid, et noored distantsõppe ajal saaksid teha vaheldusrikkaid tegevusi ning liikuda.

Siin on näide 6. klassi õpilasest. Lähteülesandena tuli õpilastel teha looduses sporti ning olla selle juures loovad. Hanna Liisa Aarelo lõi väljas endale võimalused, et sooritada tõkkejooksu ning ta leidis võimaluse, et teha seda koos kepphobusega. Peab tõdema, et väga loov lähenemine.

1. klassi õpilasel Roger Rosmel oli liikumisõpetuses ülesanne leida erinevaid viise liikumiseks. Noor saatis õpetajatele video, kus ta oli endale õue loonud takistusraja ning läbib seda. Taaskord väga originaalne lähenemine.

Terves kehas terve vaim!

Liikumisõpetajad
Karin Kitt, Annely Põder

 

 

Otsimismäng Paide linnas

Foto: Erakogu

4. klasside õpilastel on toimumas otsimismäng.

Algas see nii, et õpetaja postitas foto ühest paigast Paide linna piires. Kes esimesena koha üles leidis, pildistas üles ja jagas suhtluses ning sai võimaluse uue fotoga mängu jätkata.

Tänaseks on õpilased kokku leidnud 7 paika.

Otsimismäng paneb õpilased Paide linna liikuma ning aitab kodulinna distantsõppeperioodil avastada.

Heli Prii
õpetaja

Distantsõpe ajendab sildasid ehitama

Foto: Erakogu

Foto: Erakogu

Seoses distantsõppega on õpetajad andnud õpilastele palju eripalgelisi ülesandeid, kus noortel on võimalik ka lisaks aine õppimisele rakendada enda loovust.
See on hea võimalus õpetajatel rakendada ainetevahelist lõimingut ning luua sillad erinevate õppeainete vahel.

Näiteks tuli kunstitunni raames teha 2. klassi õpilastel joonistus, mis koosnes numbritest ning sõnadest ja millel oli kujutatud kevadet.

Samuti tehnoloogiaõpetuse, kehalise kasvatuse ja matemaatikaõppe lõimingülesandena tuli 2. klassi noorel kodus ehitada sild.

Matemaatika ja loodusõpetuse lõiminguna kasvatavad noored taimi ning mõõdavad nädala jooksul, kui palju need kasvavad. Tänu sellele saavad õpilased välja arvutada, mis on taime keskmine nädalakasv, õpivad andmete kogumist ning lisaks puutuvad kokku köögiviljade kasvatamisega.

Foto: Erakogu

Jätkuvat loovust õpetajatele ülessanete välja mõtlemisel ning noortele nende lahendamisel!

Merike Laas
õpetaja

 

Maakondlik 2. – 3. klasside emakeelepäev

12. märtsil toimus Türi Põhikoolis Järvamaa algklasside emakeelepäev. Kohale olid tulnud lapsed maakonna kaheteistkümnest põhikoolist. Meie kooli esindasid Annegret Raap 3.a klassist, Heleriin Rander 3.b klassist, Marten Niinep 2.a klassist ja Katriine Seeberg 2.b klassist.

Sisukas päev oli täis erinevaid tegevusi, kus rõhk oli sel aastal eesti rahvajutul ja digikultuuril.

Töötubades saime näidata oma teadmisi ja oskusi rahvajutus, kaunis käekirjas ning arvuti joonistusprogrammi kasutamises.

Toimus meeleolukas kohtumine lastekirjaniku ja ajakirja Hea Laps peatoimetaja Kätlin Vainolaga.

Edukas oli meie 2.b klassi õpilane Katriine, kes saavutas kauni käekirja võistlusel 3. koha ja rahvajutu illustreerimises arvutis 1. koha.

Eve Krais
õpetaja

 

Järvamaa ettevõtlik kool

Fotod: Andrus Kopliste

2.-6. märts oli majas ettevõtlusnädala, III kooliastme õpilased mängisid Ettevõtlusküla, I kooliastme õpilased “Minu raha” mängu. Ettevõtlusnädala raames ehitati kooli ettevõtlustänav, milles olid esindatud peamised ühiskondlikud asutused ja ettevõtted. 

Õpilase kokkuvõte ettevõtlusnädalal toimunud Ettevõtlusküla mängule:

Ettevõtlusnädala raames oli koolis üles ehitatud Ettevõtlusküla, mille läbisid 9., 8. ja 7. klassid. Olime esimene Järvamaa kool, kus Ettevõtlusküla sellises mahus tegutsema hakkas.

Kooli ruumidesse seati sisse erinevad asutused ja ettevõtted. Õpilased panid ennast proovile töötades ilusalongis, meediamajas, linnavalitsuses, pangas, kaubamajas, meditsiinikeskuses ning tootmisettevõttes. Juhendajateks olid meie oma kooli õpetajad.

Krislin Virkoja
õpilane

» Loe edasi

1 2 3 4 5 82