Ettevõtlusnädala raames toimus Ettevõtlike õpilaste sügiskool “Laseme ideed lendu?”

Ettevõtlusnädala raames toimus Ettevõtlike õpilaste sügiskool “Laseme ideed lendu?”, kus osalesid 4. – 5. klassi õpilased. Sündmuse eesmärk oli arendada julgust, loomingulisust, sotsiaalset suhtlemis-, meeskonnatöö-, eneseanalüüsi- ja esinemisoskust. Aga ka oskust luua, väljatöötada ja arendada ideid ning julgust riskida ja vastutust võtma.

Päeva jooksul õpilased kavandasid ja arendasid ideid ning esitlesid ja kaitsesid neid žürii ees. Päeva kavandas õpetaja Kersti Laastau ja viisid läbi Liia Kass ja Reelika Lepik.

Sügiskool on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” ja Järvamaa  Omavalitsuste Liidu poolt.

 

 

Foto: Reelika Lepik ja Kersti Laastau

Sügiskross Aravetel

  1. oktoobril jooksid Järvamaa koolide õpilased võidu Aravetel, sügisesel krossijooksuvõistlusel. Stardis olid ka meie kooli tublimad maastikujooksjad. Seekord tõi meile pjedestaalikoha Aaron Maarend 5.a klassist, kes võitis poiste U 12 vanuseklassis I koha. Esikuuikusse mahtusid veel Gabriella Matrov 4.a klassist, kes oli tüdrukute U 12 vanuseklassis 4. kohal, Lisandra Saar 6.a klassist, kes oli tütarlaste U 14 vanuseklassis 6. kohal, Hektor Hallimäe 7.a klassist, kes oli poiste U 14 vanuseklassis 4. kohal ja Gregor Koit 7.b klassist, kes saavutas poiste U 14 vanuseklassis 5. koha.

Kiitus kõikidele tublidele jooksjatele!

Annely Põder 

õpetaja                                                                                                              

Ettevõtlusnädal algas juba laupäeval

Ettevõtlusnädal algas juba laupäeval, 2. oktoobril, kui 2. a klassi õpilaste pered sõitsid Türile. Koos tehti jalutuskäik ümber tehisjärve, puhuti juttu ja peeti piknikku.

Teisipäeval, 5. oktoobril oli loodusõpetuse tunnis külas Keitlyni ema Virge. Tema töötab Eesti Metsloomaühingu Järvamaa piirkonna juhina.  

   

Foto: Erakogu

“Väikeste kodu-uurijate üle-eestiliNe konkurss” kolme nominendi hulgas

2. oktoobril Ugala teatris toimus üheksandat korda aasta õpetaja gala „Eestimaa õpib ja tänab“, kus meie kooli õpetajad Heli Prii ja Eve Krais koos Paide Hammerbecki Põhikooli õpetaja Tiina Kivimäega pääsesid kolme nominendi hulka “Väikeste kodu-uurijate üle-eestilise konkursiga”.
 
PALJU ÕNNE!
 
Lisa loe:
https://keskeesti.treraadio.ee/uudised/8346/paide-opetajate-juhitud-konkurss-viis-asjaosalised-pidulikule-galale 

Ettevõtlusnädal koolis

4. – 15. oktoober 2021 toimub Ettevõtlusnädal koolis
Eesmärk on arendada õpilastes ettevõtlikku eluhoiakut ja soosivat suhtumist ettevõtlusesse ning innustada julgelt tegutsema.

Pokuliste jälgedes, mõeldes Edgar Valterile

Septembrikuus toimus Hillar Hanssoo põhikooli 5. klasside õppetöö mitmes aines projektina, mis oli pühendatud kunstnik-kirjanik Edgar Valteri 21. septembril tähistatud 92. sünniaastapäevale. Selle käigus lõimusid tehnoloogiaõpetuse, käsitöö ja kodunduse, eesti keele ja kirjanduse, loodusõpetuse ja kunstiõpetus tunnid. Suur roll oli kooli raamatukogul.

Kooli õpetajad on veendunud, et aineteülene õpe avardab õpilase maailma, ta hakkab mõistma erinevate õppeainete olulisust eluks vajaliku tarkuse ja kogemuste saamiseks. Praktiliste tegevuste kaudu kujuneb arusaam, et teadmised ja pädevused on omavahel seotud. Seepärast tegid õpetajad koostööd ning otsisid ainekavadest ühisosasid. Koostöö tulemusena valmis projekt, mis sai mõtteid kunstnik Edgar Valteri elust ja loomingust.

Tööd eesmärgistades pidasid õpetajad tähtsaks ainekavadesse kirjutatud väärtusi ja pädevusi. On ju tore, kui noor inimene tunneb huvi Eesti kultuurielu vastu ja huvitub eestikeelsetest kirjandusteostest; kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires; tunneb huvi looduse vastu, huvitub looduse uurimisest ja loodusainete õppimisest; oskab sihipäraselt vaadelda loodusobjekte, teha praktilisi töid ning esitada tulemusi; väärtustab elurikkust ja säästvat arengut; otsib ideid, kavandab ja suudab idee teostada; rakendab õpitud loodusteaduste- ning tehnoloogiaalaseid teadmisi ja oskusi igapäevaelus; teeb rühmatöö kaudu koostööd, aktsepteerib teiste arvamust, teadvustab oma rolli tähtsust lõpptulemuse saavutamisel.

Projekti tulemusena valmisid eesti keele ja kirjanduse tundides loovjutukesed Pokudest ja intervjuud nendega. Loodusõpetuse tunnis tutvuti taimedega, millest on Pokud loodud ja otsiti neid Paide ümbruse looduskeskkonnast. Õppereisil Pokumaale tutvuti erinevate Eestimaa maakondade looduse omapäraga. Kunstiõpetuses leiti joonistamiseks inspiratsiooni kunstniku loomingust. Käsitöö ja tehnoloogiaõpetuse tundides sündisid meeskonnatööna näitusel olevad Pokud. Sõidul Pokumaale toimus viktoriin, ning õpilased esitasid oma jutukesi ja pokudega tehtud intervjuusid.

Kokkuvõte toimetamistest tehti 21. septembril, kunstniku sünniaastapäeval, õppekäiguga Võrumaale Pokumaa teemaparki. Õpilased jäid päevaga rahule ja kirjutasid tagasides oma elamustest.

Maria: Pokuprojekt ja Pokumaal käimine olid väga toredad. Saime palju teada Edgar Valteri ja pokude elu kohta. Lahe oli käia metsas, ise pokusid otsida, märgata looduses kujusid ja värve.

Lenna: Mulle meeldis Pokumaal, sest armastan maale ja fotograafiat.

Tessa Laureen: Oli lahe ennast Pokuks riietuda. Matkarada oli kena looduslik.

Kairiin: Sõidu ajal tutvusime mitme maakonnaga, nägime Mandri-Eesti keskpunkti.

Aaron: Oli laheda kujundusega maja. Sai metsas matkata ja kokata, lõkkel saia küpsetada.

Martin: Vanim poku on Edgar Valter. Edgarile meeldib piip ja pokud söövad jalalabadega.

Aimar: Ma nägin, kuidas vanasti saia küpsetati, millises majas elas Edgar Valter, milline oli tema magamistuba, kuulsin linnuhääli. Nägin kui ilus on loodus.

Õpilasi juhendasid Urmas Mäenurm, Kristi Teder, Ülle Leppoja, Heli Prii, Merike Laas, Mariann Kirs ja Elle Tamar.

Kristi Teder

Näitus valminud pokudest Hillar Hanssoo põhikooli sisehoovis

Saiategu tuleasemel

Seal ta on see Pokumaa!

Foto: Urmas Mäenurm

Lastevanemate üldkoosolek

NB! Koosolek on üleviidud veebipõhiseks!

Lastevanemate üldkoosolek toimub 15. septembril kell 18.00. 

Kavas:
1. Ülevaade koolist 2020-2021. õppeaastal ning info uueks õppeaastaks.
2. Ülevaade hoolekogu tööst 2020-2021. õppeaastal.
3. Hoolekogu koosseisu valimine.
4. Koosolekud klassides.

Palume kõigil koolimajas kanda maski!

Kersti Kivisoo
kooli direktor

Rahvusvaheline koostööprojekt „Win-Win Conflict“ sai hoo sisse

Foto: erakogu

2. septembrist kuni 7. septembrini käis kooli esindus koosseisus Kersti Kivisoo, Liina Lehis ja Ellen Rosimannus Kreekas rahvusvahelise ERASMUS+ koostööprojekti „Win-Win Conflict“ töökoosolekul.

Projekti eesmärgiks on parandada õpetajate toimetulekut erinevates probleemsetes situatsioonides, mis võivad koolis ette tulla. Läbi erinevate tegevuste leitakse erinevaid võimalusi probleemide lahendamiseks. Käsitletakse käitumishäireid, kiusamist, möödarääkimist, lugupidavat käitumist ja kultuurilisi erinevusi. Projektis osalevad Eesti, Leedu, Rumeenia, Türgi ja Kreeka, igalt maalt üks kool. Lisaks põhiteemale tutvustatakse igal maal selle maa kultuuri, koolisüsteemi ja õpetamismeetodeid. Projekt on kestnud aasta, mille jooksul oleme õppinud tundma koostööpartnerite maid ja kultuuri ning kohtunud Zoomi vahendusel.

Kohtumisel Kreekas arutati põhjalikult läbi tegevuskava ja lepiti kokku kohtumiste kuupäevad. Lisaks täpsustati teemad, mille käsitlemist iga partnerkool juhib. See oli esimene silmast silma kokkusaamine, mis aitas paremini mõista koostööpartnerite ootusi projektile ja tõukas tegevustele hoo sisse. Järgmine kohtumine toimub Paides veebruaris 2022, kus on fookuses kommunikatsioon ja suhtlemine.

Ellen Rosimannus, Liina Lehis, Kersti Kivisoo

Aasta kolleegiks valiti õpetaja Terje Peets.

Foto: Ants Leppoja

2021/22 õppeaasta avaaktusel tunnustati Aasta kolleegi.

Tema kohta on öelnud, et „ta õpetab oma õpilasi suure pühendumusega, arvestab oma töös õpilaste erinevusi ning individuaalset võimekust, täiendab ja arendab end pidevalt uute õppesuundade kaasamisel õppetundidesse, ta on entusiastlik, uute mõtete ja ideedega sõbralik ja hooliv kaaslane“.

Aasta kolleegiks on õpetaja TERJE PEETS.

Palju õnne!

 

Foto: Ants Leppoja

1 2 3 4 5 92