Minu idee

Foto: erakogu

Foto: erakogu

Maikuus tuli 8. klasside õpilastel ettevõtlusõppe raames mõelda välja toode, teenus või tegevus, mis aitaks lahendada mingit probleemi. Ülesande lahendamiseks leiti partnerid, mõeldi, millist probleemi soovitakse lahendada või leevendada ning kellele toode või teenus suunata. Kasutada tuli leidlikkust ja fantaasiat. Ülesannete hulka kuulus müügi kavandamine, reklaami läbimõtlemine, toote valmistamine ja kirjeldamine ning esitlemine. Kokku valmis 7 erinevat toodet ja pakuti välja 7 erinevat teenust. Toodetega sooviti pakkuda tarbijatele erinevaid maitseelamusi ja ilutooteid. Teenuste osas oldi valmis osutama mitmel puhul teenuseid, mis olid seotud tehnika parandamise või hooldamisega. Projekti raames tuli täita aineõpetajate antud ülesandeid. 8.a klassi saksa keelt õppivad õpilased pidid koostama kokkuvõtte saksa keeles ning 8.b klassi õpilased pidid valmistama oma toote kohta reklaami,  mis oli ülesanne eesti keele õpetajalt.

Kersti Laastau
õpetaja

Kooli Päikesekillud on selgunud

Foto: Marita Kutsar

Kooli tunnustussündmusele oli sel aastal võimalik tublisid esitada kuues erinevas kategoorias, milleks olid aasta noor, aasta õpetaja, aasta mees- ja naissportlane, aasta muusik ning aasta tegu/sündmus.

Sel aastal otsustati, et igast kategooriast tõstetakse esile need tublid, kes tunnustust väärivad.

Tänu sellele on meil võimalik välja tuua 21 Päikesekildu erinevates kategooriates:

Marita Kutsar
huvijuht

» Loe edasi

Raamat ajendas uurima muusikute elusid

Viimastel koolinädalatel töötasid 7.b klassi õpilased kirjanduse, muusika-, inimese- ja kunstiõpetuse lõimitud projektiga „Riskikäitumine elus ja kirjanduses“.

Foto: Anne Kivimäe

Juba varem olid nad läbi lugenud Dirk Walbreckeri noorteraamatu „Kambalugu“, milles käsitletakse andeka neiu allakäiguteed ajast, mil ta liitub endast vanematest liikmetest koosneva bändiga. Noormehed on vaimustunud Janis Joplini ja Kurt Cobaini muusikast ning matkivad ka nende elustiili, mille juurde kuulusid narkootikumid ja vabad suhted.
Esimesel projektinädalal analüüsisid õpilased rühmades raamatu sündmustikku, avasid seoseid peategelase Lari allakäigus. Teisel nädalal töötasid nad varalahkunud muusikute elulugudega ja kuulasid nende muusikat, et siis kolmandal nädalal loetu-kogetu tervikuks siduda. Õpilased asetasid kõik inimeseõpetuse tundides õpitu konteksti ning koostasid sotsiaalreklaami plakatid, mis hoiatavad teismelisi sattumast narkootikumide mõju alla, aga kutsuvad üles ka vanemaid märkama oma lapsi ning nende vajadusi.
Projekti esimesel kahel nädalal töötasid õpilased ainult veebis ning õppisid ühiskirjutamise nõkse Google Drive´i jagatud dokumendis. Plakatid sündisid viimasel nädalal aga traditsiooniliselt paberil. Tagasisides ütlesid õpilased, et raamatut oli kergem lugeda, kui inimeseõpetuses oli sõltuvuse teemat eelnevalt käsitletud. Muusikute elulood näitasid, et kõik õpitu elus kehtibki.
Projekti vedasid õpetajad Kaarel Piibeleht, Mariann Kirs ning Anne Kivimäe.

Õpilased märkasid looduses mustreid

Parim võimalus uute teadmiste saamiseks, ideede leidmiseks ning tervislikuks eluviisiks on minna õue, vaadata, märgata, uurida, liikuda, otsida huvitavaid objekte loometegevuseks.

Foto: Erakogu

6-klassid osalesid seekord ühistöös, mis hõlmas käsitöö, tehnoloogia infotehnoloogia, saksa keele ja kehalise kasvatuse tunde.

Õpilased pidid looduses jalutades tabama fotoaparaadiga neile huvipakkuvaid objekte (puud, lilled, kivid, vesi, taevas, maapind jne). Pildistada tuli nii kaugelt kui ka pinda lähemalt. Uue oskuse ja teadmised omandasid lapsed fototöötluse alal. Nii tekkisid tõelised mustrid. Saksa keeles tutvusid looduse teemalise sõnavaraga.

Projektitöö eesmärgiks oli, et noored õpiksid tööjuhendi järgi töötamist, oma aja planeerimist ning tulemuse analüüsimist.

Saadud loodusmustritest trükitakse pildialbum.

Kristi Teder
õpetaja

» Loe edasi

Distantsõppel on nii häid kui halbu külgi

Kui meie oleme möödunud kuudel pidanud kodus kõiki aineid iseseisvalt õppima, siis õpetajate olukord pole samuti kiita olnud. Distantsõppel on nii häid kui ka halbu külgi. Uurisime toimetuse liikmetega nende arvamusi praeguse olukorra kohta.

Õppeained on erineva kaaluga ja seepärast on loomulik, et kehalise kasvatuse õpetaja ei muretsenud nii palju, kui näiteks inglise keele või eesti keele õpetaja. Näiteks Diana Valtini ning ka teiste üheks kõige suuremaks mureks oli osa õpilaste n-ö ärakadumine, tähtaegadest mitte kinni pidamine ning tööde üldse mitte esitamine. „Tagantjärele tehtud töid on väga tüütu taga otsida,” rääkis õpetaja Valtin. Sellepärast pole üllatus, et suurem osa õpetajatest nimetas parimaks nipiks päevaplaani järgimist. Karin Kitt selgitas: „Soovitaksin ikka tõusta enne kella kaheksat ja alustada õppimisega, kuna hommikul on meeled ärksamad ja puhanud.” Õpetaja Valtini arvates aitaks selle nipi rakendamine ree peal püsida, sest muidu kaob järg hoopis. Selgus, et ka õpetajad ise järgivad seda nippi, et mitte päev läbi tööd teha.

Info kogusid kooli ajalehe OliOn toimetus
Teksti kirjutasid ja tsitaadid valisid Laura Kookmaa ja Ana Claudia Klausen

» Loe edasi

Mõtle samm ette

Foto: Erakogu

Kooli 9.a klassi õpilane Alexandra Lisette Pere valmistas koolile maleteemalise teose, mis on üleval kooli seinal ning mis jõudis ka kooli märkmiku kaanele.

Töö on inspireeritud maleruudustikust ning malenuppude liikumistest. Lausena on teoses kujutatud: “Mõtle samm ette”. 
Vasakul pool on teoses ära toodud kolm malenuppu, mille järgi tuleb lauset nuputama hakata. Lähtuvalt nuppude sammustikust malelaual on võimalik lausele jälile jõuda.

Teoseni jõudis Alexandra Lisette tänu sellele, et õpilasesindusel oli soov kaunistada koolimaja uksi ja seinasid, et koolikeskkonda hubasemaks muuta.

Marita Kutsar
huvijuht

5-ndate klasside projekt „Märka loodust”

Foto: Andrus Kopliste

Kevad on teistmoodi õppimise aeg. Seekord lõimisid õpetajad Mariell Kollin, Karin Kitt, Kristi Teder ja Urmas Mäenurm oma õppeained (loodusõpetus, käsitöö, tehnoloogiaõpetus, kehaline kasvatus) ühe teema alla. Eesmärgiks oli, et laps õpiks tundma looduses taimi ja leidma ideid loovuse arendamiseks ning oleks aktiivne liikuja.

Projektitöö toimus kolm nädalat. Selle käigus: õpiti tundma rabataimi, leidma neid looduses, otsiti erinevaid loodusmaterjale ja ideid taieste meisterdamiseks. Kogu tegevus toimus õues värskes õhus liikudes. Matkati Mündi rabas, järve ääres, parkides ning linnaäärses metsas.

Kristi Teder
õpetaja

» Loe edasi

Hea Lapse klubi kutsus külla

Foto: Rasmus Peets

Kuuendal mail osalesid 4.a klassi õpilased Zoomis ajakirja Hea Laps loovkirjutamise tunnis. Ajakirja peatoimetaja Kätlin Vainola tutvustas maikuu numbrit ning julgustas õpilasi oma loomingut avaldama. Tunnis raames valmisid fantaasialood unistuste maast ning kuulutusest, mis kutsub sinna reisile.

Fotol Rasmus Peetsi spordimaal.

Heli Prii
õpetaja

Lapsevanema loov ülesanne lastele

Foto: Helen Soots

Distantsõppe käigus annavad lapsevanemaid lastele loovaid ülesandeid, et üheskoos sisukalt aega veeta, siin ülevaade ühest toredast ülesandest.

Lapsevanem Helen: Minu esmaseks ülesandeks oli leida võimalikult ohutu koht looduses, et see mäng läbi viia. Omavahel arutledes otsustasime Paide tehisjärve kasuks, et sealne ümbrus prügist puhtaks korjata. Oluline oli kindlasti värskes õhus liikuda ning teha loodusele ka üks meeldiv pai. Läbi selle tegevuse õpib ju laps ka ümbritsevas keskkonnas hoolivalt käituma. Kodukoha looduse väärtustamine oli üks eesmärkidest. Prügibingo tabeli leidsin ma interneti avarustest. Iga leitud prügiese tuleb lehel maha kriipsutada ja kilekotti korjata. Seda mängu võib läbi viia ka võistlusena, aga oluline on ka hilisem arutelu leitust ning selle mõjust loodusele. Selleks ei ole muud vaja, kui: bingotabel, pliiats, kilekott, kindad ning hea tuju 🙂

Helen Sootsi
lapsevanem

Tule meitele!

Kui sa tunned, et soovid töötada kaasaegse õpikeskkonnaga majas ja oled avatud haridusuuendustele, siis

 

1 2 3 4 5 6 83