Jõulueelne külaskäik Järvamaa Keskraamatukogusesse

Enne jõuluvaheaega on paras aeg teada saada, milliseid uusi lasteraamatuid on ilmunud. Nii võtsimegi nõuks raamatukogusse külla minna. Kui raamatukogu lugemispesas end mugavalt sisse seadsime, saime kuulda Piret Veigeli raamatust „Piparkoogilugu” sellest, kuidas piparkook endale nime sai. Ja piparkooke pakuti ka!

Pärast sai igaüks sai enda osavust proovida vanades jõulumängudes. Ka villast võis visata. See ei tähendanud, et kõik võisid naljajuttu rääkida või lausa luisata, vaid hoopis oli villase salli viskamise võitlus.

2.a klassi õpilased ja õpetaja Heli

 

Teistmoodi koolipäev Võhma Valgusvabrikus

17.detsembril käis 5a klass Võhmas uudistamas, kuidas valmistatakse küünlaid. Saime teada, et Võhma asub Viljandimaal. See on väike linnake, kus on raske inimestel tööd leida.

1997.aastal külastas Šveitsist pärit Peter Wüthrich Eestimaad, soovides Eestimaa majanduse kasvule kaasa aidata. Ta otsis viise kuidas seda teha. Peatus  väikeses maakohas Võhmas,ja otsustas luua sinna küünlavabriku, mis annaks valgust kogu Eestimaale. Ta jutustas, et iga küünal on tema jaoks eriline ja valmib käsitööna. Lauaküünalde põhiretsept pärineb Šveitsist ja on pikkade katsetamiste tulemusena sündinud 40 aastat tagasi. Sellest müstilisest materjalist saavad hoole ja armastusega tehtud unikaalsed käsitsi valmistatud küünlad. Sama hoolega meisterdasime ka endale küünlad.

Nägime, kuidas kunstnik maalis küünaldele pilte. Iga küünal on autoritöö.

Tagasiteel arutlesime, mis tunnid seekord olid. Matemaatika, ajalugu, kunsti- ja tööõpetus, inimeseõpetus, maateadus, suhtlemis- ja komblusõpetus.

Kristi Teder

 

Fotod õpetaja erakogust

6A tegutseb!

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. detsembriks on 6.a klassi aknamaalingud muusikaklassis jõudnud lõpujärku. Aken muutub iga päevaga üha detailirohkemaks. Vahel tekib ka tagasilööke – mõni asi kaob, et uuesti ja paremini tehtuna taas ilmuda. Kuna muusikaklassi kasutab väga palju õpilasi, siis elatakse muutustele elavalt kaasa. Muidugi soovitakse ka ise käed külge panna, aga seda ei saa.
Aktsiooni on kaasatud ka Annabeli ema, kelle poolt saadetud pühadeteemalised paberkaunistused aitavad klassi kaunimaks muuta. “Lund” sajab nüüdsest klassi tahvliustel ja uks uhkeldab kingipakkide, kuuskede ja ehetega.
Jõulud ei ole enam kaugel!

Kõigile tegevuslusti soovides
õp Piret Järvet

 

 

 

Päkapikkude Suur Ühtelaulmine tagasivaates

Sõbrad, tehtud! Käidud! Lauldud! Loodan, et teile meeldis!
Laule hakkasime õppima kohe pärast vaheajalt naasmist. 7 laulu pidime selgeks saama novembrikuu jooksul. Kooritundidest jäi harjutamiseks väheks ja lisandusid pikad lauluvahetunnid…
Aitäh teile, kes te sellele “rallile” kenasti vastu pidasite!
Haigustega kimpus olemine on muutunud igapäevaseks teemaks, sinna ei ole midagi parata. Kes seekord laulma ei pääsenud, siis loodetavasti õnnestub see järgmisel aastal.

õp Piret Järvet

Kool kui pusle- iga tükk on oluline

29.11.21-03.12.21 toimub PHHPK-s sallivuse nädal “Kool kui pusle- iga tükk on oluline”.
 
Esmaspäeval saadetakse sallivuse teemaline küsitlus 6.-9.klassidele, vastamiseks on aega kuni neljapäevani.
 
Teisipäeval kohtuvad 6.-9.klassi õpilased Sass Hennoga.
 
Kolmapäeval kohtuvad 1.klassi õpilased Mare Kannikka-Sibritsiga ja 2.-3.klassi õpilased T.O.R.E ringiga.
 
Neljapäeval kohtuvad 7.-9.klassi õpilased Immanuel Volkonskiga.
 
Reedel külastab meid Foorumteater, kus osaleb 9.a klass ja toimub 9.b klassile osaluskohvik teemadel kiusamine, suhtlemine, tervis ja meelemürgid

Töövarjutund koolis.

Kaheksandate klasside õpilased olid 15. novembril kooli töötajate töövarjud. Kaheteistkümne ameti esindajad olid nõus õpilastele rääkima oma tööst, õpingutest ja isiklikust karjääriteest. Noortel oli võimalik valida koolipsühholoogi, õppealajuhataja, direktori, raamatukoguhoidja, õpetaja, logopeedi, eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, IT-spetsialisti, huvijuhi, juhiabi ja administraatori ameti hulgast endale meelepärane. Kohtumiseks tuli valmistuda ja mõelda, mida vaadata ja uurida. Mitmel õpilasel oli võimalus ka ametiga seotud ülesannet täita. Huvijuhiga juures tuli valmistada plakat, raamatukogus laenutada raamatuid. Klassiõpetajaga kohtunud õpilased kirjutasid: „Kui me jõudsime klassi oli tal tund pooleli. Saime tundi vaadata ja sellest osa võtta. Nägime, kuidas ta tundi andis, milliseid õpetamismeetodeid kasutas ja kuidas ta õpilastega käitus. Pärast tundi saime temalt küsimusi küsida”.

Karjääriõpetuse tunnis andsid õpilased ülevaate kuuldust ja nähtust. Lisan lõigu õpilase kokkuvõttest: „Juurde oskan veel öelda, et saime väga palju teada. Oli tõsiselt huvitav”.

Õppetund, mis oli ilmestatud päriseluliste tegevuste ja näidetega, õnnestus.

Kaheksandas klassis saadud kogemuse põhjal oli 9.b klassi õpilane Marianne Kalvik 18. novembril Ringvaate toimetaja Kai Väärtnõu töövari.

 

Kersti Laastau

õpetaja

Jõulud tulevad salahilju, päev korraga

Koolimajja sisse astuvaid külalisi ja oma rahvast rõõmustavad sellest nädalast alates meie koolimaja fuajees  jõulukroonid. Need kaks ligi 1200st oktaeedriteks vormistatud rookõrrest suurt jõulukrooni valmisid 6.-9. klassi tüdrukute ja poiste ühistööna.

Koostöös arutleti tundides loogilist konstrueerimist, disainiti erinevatest  suurustest kujundid üheks suureks krooniks, abistati üksteist. Lõpuks said ka poisid sõlmetegemise selgeks.

Sellises tegevuses jõuab õpilaseni probleem, miks peab õppima loodusõpetust, ajalugu, tehnoloogiat, käsitööd, kunsti, meie esivanemate kultuuri ja kirjandust. Seekord ei olnud vaja õpikuid, vaid tegutseti jooniseid lugedes. Taustaks mängis jõuluteemaline muusika.

Jõulud tulevad kindlasti,sõltumata selle paha viiruse kimbutamisest. Noored teavad, et kindlasti peab jõuluajal kuusk toas olema. Vähem on kuuldud meie esivanemate kombest meisterdada õlgedest või pilliroost jõulukroone. Rookroonide meisterdamise komme on pärit mereäärsete piirkondade talukultuurist. Roogu korjasid ja kroone valmistasid mitme talu perelapsed koos. Kuna järvakad elavad keset Eestit ja meri on kaugel, siis tuli pilliroog koolil osta.

Järvamaal on tehnoloogia valdkonna õppeainete läbivaks teemaks käesoleval õppeaastal kuulutatud „Juurte juurde”. Oma töö planeerimisel otsivad noored ideid esivanemate poolt algatatud traditsioonidest ning kalendritähtpäevadest.

Projekti valmimisele aitasid kaasa õpetajad Kristi Teder ja Urmas Mäenurm.

 

Kristi Teder

õpetaja

Foto: Kristi Teder

 

1 2 3 4 5 6 95