Digihügieeni nädal

Foto: Maarja-Marleen Rullinkoff

15.-19. aprill toimub koolis digihügieeni nädal, mille raames keskendutakse erinevates ainetundides digiturvalisuse teemadele. Käsitletakse digimaailma võimalusi ja ohte. Samuti annavad õpilased kaks koolitust sotsiaalmeedia teemadel noorsootöötajatele ning ka teistele noortele.

Seoses digihügieeni nädalaga on ka kõikidele kooli sõpradele üleskutse võtta osa mängust, mille käigus tuleb igapäevaelus tuvastada kolm erinevat teemat:

– Pahavara
– Ohud internetis
– Virtuaalne identiteet

Teha teemadest pilti ning saata see kooli Facebooki sõnumitesse. Parimad pildid avalikustatakse kooli Facebooki lehel.

Vaatleme üheskoos digimaailma!

Marita Kutsar
huvijuht

Joonistusvõistlus „Noorte elu Paides”

Foto: Heli Prii

Paide linna noorte volikogu korraldas märtsikuus joonistusvõistluse „Noorte elu Paides”.

10. aprillil said tunnustuse seitse 3. a klassi väikest kunstnikku: Markus Glase, Rasmus Peets, Rasmus Vingisaar, Steven Reemann, Carolin Kirs, Martha Sofie Viilup ja Grete Õitspuu.

Heli Prii
õpetaja

Üleriigilise kirjandusmängu finaal

Foto: Heli Prii

Laupäeval, 6. aprillil 2019 toimus Tallinna Kirjanike Majas üleriigilise kirjandusmängu finaal. Eelnevalt tuli läbi lugeda 12 Põhjamaade raamatut. Pealinna sõitsid omavahel mõõtu võtma paikkondlike eelvoorude võitjad. Kokku oli esindatud 16 maakonda ja linna. Järvamaad esindas kohaliku võistluse võitja – meie kooli 3.a klassi võistkond koosseisus Grete Õitspuu, Ott Ottisaar ja Henri Larven. Õpilased saavutasid 8. koha ning olid oma tulemusega ülimalt rahul.

Peale mängu suunduti Niguliste kirikusse avastusretkele ning orelipooltundi.

Heli Prii
õpetaja

Male meistrivõistlused

Kooli meistrid 2019
Foto: Toomas Mihkelev

Paide Hillar Hanssoo Põhikooli male meistrivõistlused algasid reedel, 15. märtsil alagruppidega, jätkusid teisipäeval, 19. märtsil poolfinaalidega ja lõppesid finaalidega ülejärgmisel teisipäeval, 2. aprillil 2019.

Oma võistkonnaga osales 18 klassi.

Paide Hillar Hanssoo Põhikooli malemeistriks tuli A-finaalis nelja võidu ja ühe kaotusega

8. A klassi võistkond (Miko Moppel, Tanel Nurm, Janno Vaba, Ronaldo Ollo; 15 punkti), hõbemedalid võitis 7B (Henri Härma, Hardi Martjak, Marten Aasa, Randel Liiv; 13,5 p)  ning pronksmedalid 8B (Marcus Beet, Margo Rosme, Andrias Seeberg, Rasmus Jürgenson; 11,5 p). Medalivõitjatele järgnesid 4. 6A (9 p), 5. 9A (7,5 p), 6. 4B (3,5 p).

B-finaali võitis 7A (15 p, üldjärjestuses 7. koht), 5A (13 p, 8.) ja 5B (10 p, 9.) ees.

Ülejäänud võistkondade kohad olid järgmised:

  1. 4A, 11. 3A, 12. 3B;
  2. Slaavi, 14. 6B, 15. 2B, 16. 2A, 17. 1B, 18. 1A.

Toomas Mihkelev
õpetaja

Tublid noored osalesid Lauluhällil

Foto: Ants Leppoja

Paide linna laste ja noorte lauluvõistluse „Lauluhäll 2019″ toimus 29.märtsil Paide raekoja saalis.

Meie kooli tublimad lauljad olid:

8-10aastaste 3. koht Katriine Seeberg, juhendaja Piret Järvet

14-16aastaste 2. koht Chatrine Põder, juhendaja Anete Sammler

Lisaks pääses maakondlikule lauluvõistlusele Hans Heiki Tahur (juhendaja Piret Järvet), Briina Metsallik (juhendaja Piret Järvet) ja Karmen Kalvik (juhendaja Anete Sammler).

Kõigi etteastetega on võimalik tutvuda siin.

Järvamaa laste- ja noorte lauluvõistlusele „Laulukaar 2019“ toimub 3.-4. mail Paide Muusika- ja Teatrimajas.

Marita Kutsar
huvijuht

XXVII laulupeo ja XX tantsupeo „Minu arm” eelproovid

Foto: Anete Sammler

27.märtsil toimus Türi kultuurikeskuses laulupeo II eelproov, millest võtsid osa kooli lastekoori lauljad, juhendajaks kooli muusikaõpetaja Anete Sammler.

28. märtsil toimus Paide Muusika- ja Teatrimajas tantsupeol II eelproov, millest võtsid osa kooli kaks rahvatantsurühma. Eelproovides esinesid 7.-9. klasside rahvatantsurühm “Seltskond”, kelle juhendaja on Kätlin Merisalu ja teine kooli esindusrühm oli 5.-6. klasside rahvatantsurühm “Särasilmad”, juhendaja Marita Kutsar.

Eelproovidel osalemine on eelduseks, et osaleda 4.-7. juulil toimuvale XXVII laulupeo ja XX tantsupeole „Minu arm”.

Marita Kutsar
huvijuht

Foto: Kätlin Merisalu

Õpilased olid edukad käsitöö- ja kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse maakondlikul olümpiaadil

Mirjami vaip

22. märtsil toimus Väätsa Põhikoolis käsitöö- ja kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse maakondlik olümpiaad. Eesmärgiks oli toetada põhikooli ainealaste teadmiste rakendamist praktilises tegevuses ning innustada noori kavandama uusi ideid ja neid esitlema, nägema tehnilisi ja loomingulisi lahendusi.

Käsitöös pidi õpilane koostama kirjaliku ülevaate keskkonnateadliku ja nipiga käsitööeseme loomisest ning praktilise osana teostama kogutud teabe ja idee alusel funktsionaalse, kasutatava looveseme. Kodunduses, nii kirjaliku testi kui ka praktilise kujundusülesande temaatikaks, oli bakterid ja seened toidu, toiduvalmistamise ning toiduohutuse seisukohast. Oma looming tuli esitleda olümpiaadi komisjonile. Tehnoloogia õppeaines poistel tuli kavandada etteantud materjalidest üksinda mängitav mäng „Mäng iseendale“.  Hindamisel arvestati mängu originaalsust, eskiisi teostust ja tööetappide adekvaatsust,  soorituse kvaliteeti, mängu funktsionaalsust ja töö viimistlust ning joonisele vastavust.

Meie kooli noored olid edukad.

Käsitöös: Mirjam Järv I koht, Kaidi Jamnes III koht

Kodunduses: Kärt Kirsimägi I koht, Sandra Pilipenko III koht

Tehnoloogias: Markus Udam II koht

Mirjam Järv ja Kärt Kirsimägi osalevad 12. aprillil käsitöö ja kodunduse vabariiklikul olümpiaadil Tallinna Ülikoolis.

Kristi Teder
õpetaja

Õpetaja Ingrit jagab kogemusi Saksamaalt

Heinrich-Zille Põhikool Berliinis on justnimelt tubli kaasav kool, kus enamik kaasatutest on teisest keele- ja kultuuriruumist õppijad. Neist suurem osa on juba mitmendat põlve elavad Türgi taustaga lapsed, kes tundsid end koolis väga hästi ja keeleprobleeme neil enamasti ei olnud, seega nad ei vajanud erilisi kohanemisprogramme, kuid oli ka äsja saabunud muukeelseid, sealhulgas ka sõjapõgenikke Lähis-Idast, kes olid tõhustatud toe õppel, mis tähendas 6-kuulist keeleõppe programmi väikestes rühmades ja kes osalesid ühendatud õppes klassiga näiteks loovainetes ja liikumistundides.

Sealses koolis olles, mõistsin, kuivõrd oluline roll on koolil, mis teeb võimalikuks lapse emakeele, minatunnetuse ja kultuuri säilitamise, aidates tal samas kohaneda ka asukohamaa ehk siis saksa keele ja kultuuriga. Nägin, et kooli käes on võti, mis peab võimaldama selle, et toimuks rikastumine, mitte vaestumine läbi põliskeele ja kultuuri välja juurimise. Berliini koolil on mitmeid programme, kuidas vähemuskultuure kaasata ja eelarvamusi mahendada. Läbi rollimängude, keelelise teadlikkuse seminaride, eelarvamusi vähendavate ürituste ja klassis läbiviidavate arutelude (Klassenrat) õpetatakse maailmade keelte paljususe loomulikkust ja väärtuslikkust.

Loe lisa siit.

Ingrit Talvist
õpetaja

7.a ja 7.b klassi koolitunnid Pärnus

Foto: Kristi Teder

18. märtsil toimusid 7.a ja 7.b klassi õppetunnid Pärnus. Päev algas karjääriõpetuse tunniga Japs AS Pärnu kalatööstuses. Õpilased said vahetult kogeda, kuidas näeb välja üks kalatööstus. Oldi üllatunud, et tsehhi sisenedes tuleb rõivastuda vastavalt toiduainete tööstuses kehtivatele hügieeninõuetele (müts, kittel, jalanõud). Ringkäigul tutvuti tööstusettevõtet, saadi teada, kust jõuab kala tööstusesse, kuidas töödeldakse külmutatud kala ja millised omadused ja oskused peavad olema sellises ettevõttes töötajal. Õppekäik kalatsehhis kummutas laste eelarvamuse halvast haisust ja töötingimustest. Saadi teada, et edasisel elukutse leidmisel on haridus väga oluline. Üldine arvamus oli, et töö on raske aga väga vajalik.

Kristi Teder ja Eve Lehtpuu
Klassijuhatajad

» Loe edasi

1 3 4 5 6 7 74