ERASMUS+ projekt „Kaasav kool“

MEETODITE KOGU

 

Meie kool osaleb 2018 – 2019. aastal ERASMUS+ programmi poolt rahastatud projektis „KAASAV KOOL“. Valisime meetme K1, mille raames lähevad kuus õpetajat töövarjuks Euroopa koolidesse.

Projekti  eesmärk on parandada õpetajate valmisolekut, teadmisi ja oskusi hariduslike erivajadustega õppija toetamiseks kaasavas keskkonnas rahvusvahelise kogemuse kaudu.

Selleks

– tutvutakse Euroopa parimate praktikatega maades, kus on pikaajaline kogemus töös hariduslike erivajadustega õpilastega

–  õpitakse tundma erinevaid metoodilisi võtteid hariduslike erivajadustega õpilaste akadeemiliseks kaasamiseks

– uuritakse kaasava hariduse põhimõtte rakendamist koolis tervikuna.

Projekt toetab ka õpetajate motivatsiooni  paranemist ning isiklikku arengut selle kaudu, et nad saavad rahvusvahelise suhtluse kogemuse, kogevad erinevaid kultuure, parandavad võõrkeeleoskust. Õpirändes osalenud õpetajad kasutavad õpitut oma tundides, jagavad kogemusi kolleegidega ja koostavad e-meetodite kogumiku.

Projekt viib õpirändajad mitmetesse koolidesse Saksamaal ja Ühendkuningriigis:

2018. a augustis Šotimaal Libberton Primary School (http://www.libberton-pri.s-lanark.sch.uk) ja Wiston Primary School (http://www.wiston-pri.s-lanark.sch.uk/)

2019. aastal veebruaris  Saksamaal  Gemeinschaftsschule mit Oberstufe Kellinghusen (https://www.gms-kellinghusen.de/start.html)  ja Berliini Heinrich- Zille Grundschule  (http://www.heinrich-zille-grundschule.de/)

aprillis Waldorfschule Aachen (https://www.waldorf-aachen.de/)

juunis Shap CE Primary School (http://www.shap.cumbria.sch.uk/)

LISA: vaata meie blogi https://randajaopi.blogspot.com/

Kätlin Merisalu muljed esimesest õpirändest on juba palju lugejaid leidnud.

Projekti kontaktisik

Ellen Rosimannus

Saksa ja inglise keele õpetaja

ellen.rosimannus@paidepk.ee