Meri on, meri jääb (KIK)

Projektist „Meri on, meri jääb“

Projekti raames toimus septembrikuu ja oktoobrikuu jooksul 10 õppekäiku 383 õpilasega. Õpilased külastasid Muraste Looduskooli ning Käsmu poolsaart. Õpilased võtsid osa erinevatest programmidest, milleks olid „Käsmu õpperada“ ning „Meri on, meri jääb“.

Õpilased jagavad õppekäigult saadud infot ka kaasõpilastega paneelettekannete kaudu, mis pannakse ülesse ka kooli seintele.

Projekti „Meri on, meri jääb“ finantseerib Keskonnainvesteeringute Keskus (KIK) keskkonnateadlikkuse programmist. Kooli poolt esitatud toetuse taotlus aktiivõppeprogrammides osalemiseks rahuldati. Projekti kogumaksumus on 5712,00 eurot.

Kristi Hints
Projekti koordinaator