Mida tunnen, sellest hoolin (KIK)

Projektist „Mida tunnen, sellest hoolin“

Projekti raames toimus septembrikuu jooksul 10 õppekäiku, milles osales 21 klassi 394 õpilasega. Võeti osa 9 erinevast aktiivõppeprogrammist. Õpilased külastasid Puhta Vee Teemaparki. Õpilased võtsid osa erinevatest programmidest, milleks olid „Meisterdajad ja nobenäpud looduses“, „Hakkamasaaja looduses“, „Avastusõpe looduses“, „Orienteeru, avasta ja määra nuhvliga“, „Veetarga retk puhta vee tekkekohta“, „Põhjavee teke ja geoloogia Pandivere kõrgustikul nuhvliga“, „Mõõdetav loodus“ ja „Meeled aitavad“.

Õpilased jagavad õppekäigult saadud infot ka kaasõpilastega paneelettekannete kaudu, mis valmivad 12. oktoobriks k.a.

Projekti „Mida tunnen, sellest hoolin“ finantseerib Keskonnainvesteeringute Keskus (KIK) keskkonnateadlikkuse programmist. Kooli poolt esitatud toetuse taotlus aktiivõppeprogrammides osalemiseks rahuldati .Projekti kogumaksumus on 5073,00 eurot.

Kristi Hints
Projekti koordinaator