Võõrkeeled

Paide Ühisgümnaasiumis on võõrkeelte õppimine ja õpetamine oluline valdkond. Õpilastel on siin võimalus õppida nelja võõrkeelt – inglise, saksa, vene ja prantsuse keelt.

Võõrkeeleõpetajad on oma ala professionaalid – kogenud, tööle pühendunud ja ettevõtlikud.

Õpitakse kaasaegsete õppematerjalide  järgi, kasutatakse mitmekesiseid õpetamismetoodikaid ning erinevaid kaasaegseid õppe-ja tehnilisi vahendeid.

Seda kõike selleks, et Paide Ühisgümnaasiumi lõpetajad saaksid keeleoskuse, mis võimaldab autentses keelekeskkonnas iseseisvalt ja edukalt toime tulla.

Tänapäeva maailmas annab mitme võõrkeele valdamine palju eeliseid, sellepärast peame oluliseks kõikide meie koolis õpetatavate võõrkeelte heal tasemel õpetamist.

Paide Ühisgümnaasiumi riigieksamite tulemused võõrkeeltes on head. Inglise keeles on tulemused olnud paljudel aastatel üle vabariigi keskmise , samuti võib rahul olla ka vene, saksa ja prantsuse keele tulemustega.

Õpilased osalevad meelsasti aineolümpiaadidel, inglise ja vene keeles tulevad meie õpilased tihti auhinnalistele kohtadele.

Üha olulisemaks muutuvad tööturul head võõrkeeleoskust tõestavad tunnistused. Sellepärast suuname õpilasi tegema erinevaid rahvusvahelisi keeleksameid. Paljud neist kehtivad ka riigieksamina.

SA Innove kaudu saavad õpilased sooritada saksa keeles Goethe-Zertifikat B1 või B2-tasemel, vene keeles ТРКИ testi B1 või B2 tasemel, prantsuse keeles  DELF Junior A1/A2 ja DELF scolaire B1 või B2 tasemel.

Traditsioonilist võõrkeeleõpetust rikastavad õpilastele suunatud temaatilised päevad, võõrkeelsed projektid koolis, maakonnas ja rahvusvaheliselt.

Igal aastal neljanda veerandi alguses toimub keeltenädal. Selle raames toimuvate ürituste eesmärgiks on laiendada õpilaste silmaringi, täiendada keelealaseid teadmisi   ja arendada suhtlusoskust, samuti tuua vaheldust tavakeeletundidesse. Eriti populaarsed on igat laadi esinemised, esitlused, suhtlemis-ja liikumismängud.

eTwinning projektides on partneriteks noored erinevatest maadest.

2013/ 2014. õppeaastal vahetab 8. klass Läti, Eesti, Prantsuse, Itaalia, Prantsusmaa ja Austria noortega rahvuslike toitude retsepte ja teeb nende järgi ka süüa, 6. klass teeb Türgi noortega projekti „Minu koolieine“.

Gümnaasiumi keelesuunas õppivad noored teevad projekti „Meedia ja noored“ koos Klaukkala kooliga Soome Vabariigist. Suurepärane võimalus saada teadmisi meediavaldkonnast ja samas täiendada suhtluskeelt.

Paide Ühisgümnaasium on tunnustatud saksakeelse väitluse kool. Väitlemise aluseid õpitakse gümnaasiumiastmes ühe kursuse vältel. Osa võetakse väitlusvõistlusest Jugend debattiert international . Õpilased on toonud  esile, et väitlus annab juurde  rääkimis- ja esinemisjulgust ning see on võimalus kasutada võõrkeelt praktikas.

Paide Ühisgümnaasium kuulub Saksa välisministeeriumi poolt algatatud  ülemaailmsesse partnerkoolidevõrgustikku „Koolid – tuleviku partnerid“ (PASCH). Selle programmi eesmärgiks on edendada saksa keele õpet.

v1 v2

Paide Ühisgümnaasiumi õpilastel on 2015.aastast võimalik sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud keelediplomi eksamit (DSD).

Gümnaasiumiastmes õpitakse kolmandat võõrkeelt. B-keele üks kursus on kõnekeele väljendite meeldetuletamiseks.

Pingutame selleks, et Paide Ühisgümnaasiumis õpitakse innukalt võõrkeeli ja et siit saadakse inspiratsiooni  ka edaspidiseks.

Edu võõrkeelte õppimisel Paide Ühisgümnaasiumis!