1. klassi Lotte õppekomplekt
Foto: Anneli Pilliroog

Foto: Anneli Pilliroog

Juba käesoleval sügisel alustasid mitmete Eestimaa koolide 1. klassi õpilased tarkuste omandamist Lotte õpperaamatute komplektiga. Sinna kuuluvate aabitsa, lugemiku ja nende töövihikute valmimisega on seotud ka õpetajad Eve Krais ja Heli Prii.
Eesti keele, matemaatika ja looduõpetuse  õppematerjali koostamisel silmas peetud väärtushinnanguid, üldpädevusi, ülesehitust ning ühtset lõimitud töökava käisidki autorid õpetajate soovil Tartus ja Tallinnas tutvustamas. Seminaril osalejate seas oli nii neid õpetajaid, kes juba komplektiga töötavad, kui neid, kes soovivad 2016. aasta sügisel sellega alustada.

Heli Prii
õpetaja

Kas uus õppekomplekt toetab esimese klassi õpilase koolirõõmu ja õpihuvi, selle kohta saab parimat tagasisidet lastelt endilt.  Seetõttu oli suurim tunnustus Tallinna seminari lõpus Muraste kooli õpetajalt: „Kui ma saaksin saata teile osakesegi sellest rõõmust, mida Lotte aabitsa lugemine lastele valmistab…“.