Linnumaja koduaeda

Foto: Margit Udam

Foto: Margit Udam

Algklasside laste jaoks annab distantsõpe võimaluse teha erinevaid õpiülesandeid, mis hõlavad endas mitut õppeainet. Nii teevad näiteks 3. klasside õpilased tööõpetuse tundides linnupuure, mille hiljem õue üles riputavad ning seejuures tuvastavad, millised linnud nende koduõuel käivad. Fotol 3.a klassi õpilased Marko ja Martin Udam.

Peame oluliseks, et erinevad õppeained oleksid lõimitud, seda eriti praeguse distantsõppe perioodi kontekstis. Näeme, et algklassidel tuleb õpeainete lõimumine hästi välja ning õpilased naudivad saadud ülesannete lahendamist.

Ainete lõimumine annab võimaluse ühe ülesande lahendamise käigus rakendada erinevatest ainetest saadud teadmisi. Seeläbi tekib noortel tervikpilt erinevatest valdkondadest ning arusaam, miks on näiteks matemaatikat tarvis linnumaja ehitamise juures.

Marita Kutsar
huvijuht