Noored laulsid Lauluhällis

Paide laste ja noorte lauluvõistlusel Lauluhäll 2020 osales 36 noort Paide koolidest (Paide Hillar Hanssoo põhikool, Hammerbecki põhikool, Roosna-Alliku põhikool, Tarbja ja Vodja koolid, Paide Gümnaasium, PAMT muusikastuudio).

Lauljaid hindas žürii: Merike Toro (dirigent), Kätlin Värton (Mamma Mia Laulu- ja Huvistuudio), Tarmo Teekivi (Tartu teater Vanemuine ooperikoori laulja) ja Karl Tipp (saksofonist). Igas  vanusegrupis reastati ainult 1.-6. koht.

Paide Hillar Hanssoo põhikooli käisid lauluvõistlusel esindamas Hans Heiki Tahur (3A), Adeele Pennert (3B), Katriine Seeberg (3B), Kertu Adele Saar (4A) ja Marten Kiuru (5A). Lauljaid õpetas ja saatis klaveril Piret Järvet, Adeele Pennertil oli võimalus musitseerida koos venna Kaur Pennertiga.

Soololaul on ala, mida harjutatake individuaaltunnis ja mis nõuab lapselt palju: muusikalist mälu, astmetaju, dünaamikaloomise oskust, tekstimälu, fraseerimisoskust, rütmi – ja tempotunnetust. Häält. Tervist. Ja väga palju julgust. See kõik ei tule korraga ja kiiresti, agab selle poole püüeldakse. Peale tunde, vahel ka pikas vahetunnis.

Piret Järvet
õpetaja

Sellepärast on need lapsed tublid! Nad on valmis millegi poole püüdlema, mis ei anna kiiret tulemust, mida ei ole tihti võimalik mõõta, mis sõltub nii paljudest erinevatest teguritest.

Lauluvõistlusel jagunesid meie kooli laste tulemused järgmiselt: 8.-10.a vanuserühmas III koht – Adeele Pennert. IV-VI koht – Katriine Seeberg ja Hans Heiki Tahur. Vanuserühmas võistles kokku 12 last. 11.-13. a vanuserühmas IV-VI koht – Marten Kiuru. Võistlejaid oli vanuserühmas 6. Kõik nimetatud lapsed said võimaluse osaleda Järvamaa laste lauluvõistlusel Laulukaar 2020 28.-29.11. 2020 PAMT-is.