Anname nööpidele uue elu

Foto: Kristi Teder

Koolipere osaleb Paide linna rahvusvahelises projektis “Circular Based”, mille eesmärgiks on käsitleda jäätmete kogumise ja ringlussevõtu uunedusi. 

Seoses projektiga viidi kooli 4.-9. klasside õpilaste hulgas läbi küsitlus, et kaardistada õpilaste teadlikkust jäätmete sorteerimisest ja jäätmete ringlussevõtu võimalustest. Küsitlus viiakse läbi ka peale projekti lõppu, et oleks võimalik uurida projekti mõju.

Tänu projektile kohtuvad õpilased erinevate külalistega, koguvad vanapaberit, loovad taaskasutatavatest materjalidest uuskasutust ning viivad läbi prügimaja ideekonkursi.

Samuti külastavad õpilased Väätsa prügilat ja Räpina paberivabrikut, loomemaja ja muuseumit.

Õpilased on alustanud nööpide uuskasutust, et vanale materjalile uus elu anda.

Marita Kutsar
huvijuht