Aktused ja õpilaskonverents
Fotod: Andrus Kopliste

Fotod: Andrus Kopliste

23. veebruaril olid  koolis  Eesti Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud aktused. Kõigil aktustel tunnustati   tublimaid kooli tänukirjaga.

Marje Tänav
õppealajuhataja

pildid_nupp

Esimesel  aktusel kanti ette  laste loovtöid teemal „Minu vahva klass“. Aastapäeva tervituse tõi  Helena Mägi 11.b klassist. Teisel aktuse  märksõnad olid leitud Valdur Mikita raamatust „Lingvistiline  mets“. Kolmas aktus jätkus õpilaskonverentsiga, kuhu oli traditsiooniliselt kutsutud esinema kooli vilistlasi. 2015. aasta on muusika – aasta ja kutsutud külalised  olid kõik muusikamaailmaga seotud. XXX  lennu vilistlane Lauri Lugu rääkis sellest, kuidas laulud sünnivad. Need on justkui kõrgemalt poolt antud ja tuleb ainult kiiresti kirja panna. III lennu vilistlane Raivo Dede   meenutas  oma tegevust erinevate ansamblites. IV lennu  lõpetanud Leelo Muru (Otsasoo) ettekanne põhines  kogemustel  hästi toimivas Euroopa kultuuripealinna segakooris ja sellel, millist rõõmu  ühislaulmine  annab. Mari Randmäe  XXXI lennust rääkis naisena toimetulekust helitehnika maailmas. Kõik esinejad olid erinäolised  ja üksteist täiendavad. Sõnumid, mida muusika edastab, on kõigile arusaadavad ja mõistetavad sõltumata rahvusest või keelest, mida kõneleme.