PISA test
Foto: Andrus Kopliste

Foto: Andrus Kopliste

20. ja 22. aprillil toimus PISA testide sooritamine meie koolis  – valimisse kuulub  26 õpilast. PISA  uuring on kõige laiaulatuslikum haridusteemaline uuring maailmas ja keskendub 15 –  aastastele. Test koosneb kahetunnisest elektroonilisest testis, mis koosneb matemaatika., lugemis- ja loodusteaduste ja meeskondliku probleemilahenduse teemalistest ülesannetest. Õpilaste küsimustikuga kontrollitakse õpilaste suhtumist õppimisse ning nende seniseid kogemusi.

Marje Tänav
õppealajuhataja