2. märtsil oli meie kooli ettevalmistusrühmal viimane koolipäev.
Foto: Heli Prii

Foto: Heli Prii

Alates jaanuarikuust käis kaks korda nädalas üsna suur seltskond lasteaialapsi kooliga tutvumas. Selle aja jooksul jõudsid ka õpetajad Piret ja Heli võtta lastelt koolihirmu, õpetada lugupidavat suhtumist teistesse lastesse ja õpetajasse ning kujundada esmaseid tööharjumusi. Töö arvude ja sõnadega vaheldus rütmisalmide, rahvalaulude ning käeliste tegevustega. Viimasel koolipäeval kohal olnud 29 rõõmsat  mudilast said üllatuse osaliseks – nendega jagasid mängulusti 4. a klassi õpilased Laura, Anete, Arti, Sten ja Markus.

Heli Prii
õpetaja