5-ndate klasside projekt „Märka loodust”

Foto: Andrus Kopliste

Kevad on teistmoodi õppimise aeg. Seekord lõimisid õpetajad Mariell Kollin, Karin Kitt, Kristi Teder ja Urmas Mäenurm oma õppeained (loodusõpetus, käsitöö, tehnoloogiaõpetus, kehaline kasvatus) ühe teema alla. Eesmärgiks oli, et laps õpiks tundma looduses taimi ja leidma ideid loovuse arendamiseks ning oleks aktiivne liikuja.

Projektitöö toimus kolm nädalat. Selle käigus: õpiti tundma rabataimi, leidma neid looduses, otsiti erinevaid loodusmaterjale ja ideid taieste meisterdamiseks. Kogu tegevus toimus õues värskes õhus liikudes. Matkati Mündi rabas, järve ääres, parkides ning linnaäärses metsas.

Kristi Teder
õpetaja

Tulemuseks valmisid koostöös plakatid rabataimede kohta ning omapärased meisterdused okstest, juurtest, kividest, käbidest, samblast jne.

Õpilaste arvamused toimunust olid erinevad. Enamustele sobis selline teistmoodi õppimine. Nad said aru, et erinevad õppeained on tihedalt seotud, et see on õppimine läbi eluliste tegevuste.

Mõned arvamused õpilastelt:
Mulle meeldis selline õppimine, sest sain üle pika aja metsas käia.
Projektitöö kulges hästi. Meeldis skulptuuri meisterdada.
Oli huvitav otsida ja meisterdada.
Mulle meeldis see projekt väga.
See on uus kogemus.
Arvasin algul, et on raske. Aga tegelikult oli väga huvitav.
Käisin ema ja isaga rabas.

Ühistöö tulemuseks on näitus valminud töödest.