Kõigepealt peatu, siis vaata ja lõpetuseks veendu

Peatu, vaata, veendu! Foto: erakogu

Paide ühisgümnaasiumi neljandate klasside õpilased osalesid Maanteeameti liikluskasvatusprojektis “Peatu, vaata, veendu!”, mille raames pandi oma teadmised proovile viktoriinis ning vesteldi teeületuse juures peatumise, vaatamise ja veendumise vajalikkusest. Projekt lõppes kõnniteele markeeringute tegemisega.

Merike Laas
õpetaja