7.a ja 7.b klassi koolitunnid Pärnus

Foto: Kristi Teder

18. märtsil toimusid 7.a ja 7.b klassi õppetunnid Pärnus. Päev algas karjääriõpetuse tunniga Japs AS Pärnu kalatööstuses. Õpilased said vahetult kogeda, kuidas näeb välja üks kalatööstus. Oldi üllatunud, et tsehhi sisenedes tuleb rõivastuda vastavalt toiduainete tööstuses kehtivatele hügieeninõuetele (müts, kittel, jalanõud). Ringkäigul tutvuti tööstusettevõtet, saadi teada, kust jõuab kala tööstusesse, kuidas töödeldakse külmutatud kala ja millised omadused ja oskused peavad olema sellises ettevõttes töötajal. Õppekäik kalatsehhis kummutas laste eelarvamuse halvast haisust ja töötingimustest. Saadi teada, et edasisel elukutse leidmisel on haridus väga oluline. Üldine arvamus oli, et töö on raske aga väga vajalik.

Kristi Teder ja Eve Lehtpuu
Klassijuhatajad

Järgnesid kehalise kasvatuse, terviseõpetuse ja informaatika tunnid Pärnu linnas, mille teemaks oli „Üksinda võõras linnas”. Õpilased said fotod tuntuimatest objektidest Pärnus, pidid need üles leidma ja seal tegema selfi. Oluline siinjuures oli, et õpilane oleks ettevõtlik (orienteerub linna kaardi järgi, kasutab telefoni võimalusi või suhtleb viisakalt abi küsides). Saadud fotod tuli laadida üles stuudiumis Tera keskkonda. Kui tervislik jalutuskäik oli läbi, algasid  eesti keele, muusika, inglise keele ja komblusõpetuse tunnid „Endla” teatris  etendusel “Moraal”.

Foto: Kristi Teder

Õpilaste kirjutasid teistmoodi õppepäevast:

Päev meeldis väga, see oli eriline koolipäev Pärnu linnas. Enamusele oli kalatööstuse külastamine esmakordne vahetu tutvus toiduainete tööstusega. Oli aega ja sai rahulikult linnas orienteeruda, imetleda vanalinna arhitektuuri, käia mere ääres, suhelda. Teatrietendus „Moraal“ oli lahe, noortepärane, õpetlik, mõtlemapanev.

Koolipäeva edukat läbiviimist toetas Järvamaa Arenduskeskus.