7.A klassi koolitunnid looduses

Foto: Kristi Teder

Foto: Christen Savisaar

Foto: Kristi Teder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.- 16.aprillil toimusid 7.a klassi õpilaste koolitunnid looduse keskel, Endla metsades ja rabas. Eesmärgiks oli läbi silmaringi avardamise saada uusi teadmisi. Siinjuures olulisteks märksõnadeks olid: vaata, märka, avasta, uuri, analüüsi, hooli. Esimesel päeval tutvusime Männikjärve metsatüüpidega ja rabaga. Õpilastel oli ülesandeks, metsas matkates lühikirjelduse järgi ära tunda, millist metsatüüpi nad parasjagu läbisid. Päris suurt pingutust tekitas tähelepanelik lugemisoskus, üksikute loodusdetailide märkamine.  Jälgisime päikese liikumist idast läände, kuulasime linnulaulu ja imetlesime sinilillevaipa metsa all. Ja siis äkki laius meie ees raba kogu omas uhkuses. Tutvusime rabataimedega, mõõtsime selle temperatuuri ja sügavust, saime teadmisi turbast kui väga väärtuslikust maavarast. Turba paksuse väljaselgitamisel pidime isegi rabas oma matemaatikateadmisi kasutama. Õhtuks tundsime füüsilist väsimust, mis möödus rabajärves ujudes. Veidi puhkust ja algas lõkkeplatsil kauaoodatud klassiõhtu. Süütasime lõkke, grillisime oma õhtusöögi, mängisime ja tundsime koosolemisest rõõmu.

Kristi Teder
õpetaja

Teise õppepäeva läbiv teema oli, Eesti imetajad ja nende aastaring. Saime uusi teadmisi läbi praktilise tegevuse. Tuvastasime loomi nende karvkatte, väljaheite, käpajälgede, sarvede, sõrgade ja isegi hääle järgi.

Õppurite mõtted möödunud õppepäevadest: Rabas käik oli huvitav. Õppimine oli äge. Saime hobustega „rääkida”. Elo oli hea giid. Imetajatetund oli raske. Ma ei oleks kunagi uskunud, et see tuleb nii lahe. Meeldis oma klassiga koos olla. Meeldis, et poisid pidid pannkooke tegema. Lõkke juures istumine ja grillimine oli kõige parem koht terve väljasõidu juures. Olid mugavad toad ja voodid.

Oluline on, et meie noored hakkavad tasapisi aru saama, et iga selliselt möödasaadetud päev ongi õppimine elust enesest. Seekord  mahtusid meie teistmoodi koolipäevadesse loodusõpetus, matemaatika, eesti keel, kehaline kasvatus, bioloogia, kodundus, geograafia, terviseõpetus.

Teistmoodi koolipäevade õpetaja: Keskkonnahariduse spetsialist Endla looduskeskuses, Elo Raspel