7.a mängis ajakirjanikke
Liisa küsimustele vastab Keir.

Liisa küsimustele vastab Keir.                                                                                                 Foto: ringhäälingumuuseum

7. klassis oleme aasta jooksul õppinud eesti keele tundides meediateemat, Nüüd, kooliaasta lõpus, tegime õppekäigu ring-häälingumuuseumisse, kus salves-tasime ka oma klassi uudistesaate.

Alustasime saate jaoks ettevalmistusi reedel, 13. mail, kui kavandasime, millistest sünd-mustest uudised kirjutame. Jagunesime viieliikmelistesse rüh-madesse ja iga rühm asus koguma materjali ning uudist kirjutama.

Kaisa, Andra, Markus ja Kaur eraldusid õpetaja tagaruumi ning kirjutasid pidulikust galast, kus kuulutati välja PÜG 2016. aasta päikesekillud. Raido, Mia, Aneta ja Elo-Ann kavandasid, kiiresti küsimustiku jaoks kaks küsimust, et uurida, mida meie klassi õpilased arvavad riigigümnaasiumi ehitamisest Paidesse. Mikk-Marten, Kenno, Sander ja Karl otsisid materjali mai lõpus toimuvate kooli olümpiamängude kohta ning Keir, Liisa, Cecile ja Anna Mari läksid tööle raamatukokku, et kirjutada uudis KIK-i projekti kaudu toimuvate õppekäikude kohta.

Kuna me reedel kõike valmis ei jõudnud, saime esmaspäeva hommikul koolis esimese tunni ajal veel kokku ning lõpetasime oma uudised. Seejärel sõitsime liinibussiga Türile ringhäälingumuuseumi. Seal räägiti meile, kuidas me saadet tegema hakkame ja siis filmisimegi uudistesaate. Peale seda tutvustati meile muuseumis raadio ja televisiooni ajalugu. Viimasena tegime veel paar intervjuud saate jaoks ning sõitsime tagasi Paidesse.

Lauri Luuk
õpilane