8.b klassi õpilased viivad läbi projekti “Sallivad Semud”

Paide Hillar Hanssoo põhikoolis on palju muukeelseid õpilasi tänu kahe kooli ühinemisele.

Suurtemates klassides on probleemiks võõrkeelt kõnelevate õpilaste ja eesti keelsete õpilaste omavaheline suhtlus, sest nad ei mõista üksteist keeleliselt.

Selle parandamiseks kirjutasime 8.b klassile projekti, mille tegevused toimuvad kolmes blokis, oktoobrist detsembrini.

Esimeses blokis toimusid kohtumised, kus tutvuti Paide teatri näitleja Kirill Havanskiga, kes räägib eesti kui ka vene keelt. Kohtumisel saime teada põneva mõtte, et kakskeelsed inimesed tihti ei tea, mis keeles nad mõtlevad, kuna see on nende jaoks automaatne tegevus.

Lisaks kohtusime ka Eesti endise diplomaadiga Valgevenes Leemet Paulsoniga. Kohtumise käigus saime teada, et vahel võib juhtuda ka, et mõni diplomaat saadetakse riigist tagasi koduriiki, temaga seda juhtunud ei ole. Seda võib juhtuda, kui diplomaat rikub seaduseid vms.

Foto: Erakogu

Teises blokis toimub klassi omavaheline koos olemine, kus tutvutakse eesti, vene ja valgevene kultuuridega. Klass jagatakse kolmeks ja iga grupp saab endale ühe riigi, mille kohta nad peavad tegema ülevaate. Lisaks Kahoot nende riikide kohta. Kuulame erinevate riikide muusikat ja mängime traditsioonilisi mänge. Muukeelsed õpilased räägivad kust nemad täpsemalt pärit on. Samuti räägib eesti keelt kõnelev õpilane oma kogemusest elades ja õppides Belgias.

Kolmandas blokis toimub jõulude ajal traditsiooniliste toitutega tutvumine ja nende ühine valmistamine.

Projekti rahastatakse Salliva Kooli, Eesti Õpilasesinduse Liidu ja Haridus- ja Teadusministeeriumi vahenditest.

Marianne Kavlik ja Laura Kookmaa
projektijuhid