Paide Hillar Hanssoo Põhikool sai uue õpilasesinduse

Foto: Marita Kutsar

20. septembril toimus  uue õpilasesinduse valimine, oma kandidatuuri õpilasesindusse astumiseks olid üles seadnud 32 kooli õpilast. Nende õpilaste seast palusid eelmise õpilasesinduse koosseisu liikmed vestlusele 15 enim hääli saanud noort.

25. septembril toimusid vestlused, mille tulemusena moodustus 17-liikmeline Paide Hillar Hanssoo Põhikooli õpilasesindus.

Esimene õpilasesinduse koosolek peeti 26. septembril, kus valiti ka õpilasesinduse  juhatus, mille koosseisu kuuluvad president, asepresident, protokollija ning aktiivijuht.

Marita Kutsar
huvijuht

Paide Hillar Hanssoo Põhikooli õpilasesindus

President: Ragne-Liis Mõttus
Asepresident: Janely Allsaar
Aktiivijuht: Meliina Moppel
Protokollija: Elis Kraav

Õpilasesinduse liikmed:
Maarja-Marleen Rullinkoff
Marie Marleen Jaanof
Anastasia Smekalova
Karl Ander Sinijärv
Christen Savisaar
Eliina Smirnova
Anette Pennert
Sander Soo
Aron Niinep
Oliver Õun
Maribel Lepik
Sten Uus
Keiti Pall

Õpilasesinduse kõrvale moodustub ka õpilasaktiiv, mis koondab endas noori, kes soovivad  aktiivselt koolivälises tegevuses vabatahtlikult abistada. Õpilasesindusse kuulub õpilasaktiivijuht, kes koordineerib aktiivi tööd.