Tagasiside projektile KIVA

02. detsembril oli meie kooli teiste klasside õpilastel külas Tallinna Ülikooli magistrant Sigrit Nigulas. Tema sooviks oli saada tagasisidetprojektile „Kiusamisest vaba kool“. Osaleme selles Lastekaitse Liidu poolt ellu kutsutud projektis juba teist aastat. Mõlemast klassist osales grupiintervjuus 6 last – 3 poissi ja 3 tüdrukut. Lapsed avaldasid oma arvamust austusest, hoolivusest, julgusest ja sallivusest. Räägiti  laste omavahelisest läbisaamisest, sõprusest. Joonistati pilt „Hea kaaslane“. Sigriti sõnul olid meie lapsed jutukad ja tublid. Nad oskasid kirjeldada ja tuua näiteid meid ümbritsevast ja igapäevaelust läbi erinevate väärtushinnangute. Oleme üks viiest pilootkoolist,  kelle õpilastega uuring tehti. Loodetavasti saime Tallinna Ülikoolile  ja Lastekaitse Liidule  igati abiks olla , mis võimaldab neil  luua uusi metoodikamaterjale projekti edasiarendamiseks.

Eve Krais
õpetaja