Aasta Gaala ootab kandidaate!

Igal kevadel tunnustab Paide Ühisgümnaasium koostöös kooli õpilasesindusega huvitegevuse valdkonna tublimaid ja aktiivsemaid noori.

Kandidaate ootame nii kooli huviringide, klassikollektiivide kui ka väljapool kooli tegutsevate erinevate huviringide, huvikoolide, noorteorganisatsioonide, heategevusrühmituste jt organisatsioonide poolt, kelle tegevuses löövad aktiiselt kaasa Paide Ühisgümnaasiumis õppivad noored. Samuti ootame kaastööd eraisikutelt (vanemad, sõbrad, tuttavad), kes kõige lähemalt puutuvad kokku tegusate noortega.  Meie soov on leida üles kõik tublid noored, kes lisaks õppetööle on panustanud oma aega tegevustesse, mis on eeskujuks teistele eakaaslastele. Ootame toredaid lugusid noorte kohta hiljemalt 22. aprilliks e – postiaadressil: kuusik.marika@gmail.com, märksõnaga “Aasta Gaala 2016”

Foto: Andrus Kopliste

Foto: Andrus Kopliste

Kui teie klassis, sõpruskonnas, huviringis leidub suure südamega noori, siis kindlasti ärge jätke seda enda teada, vaid leidke see aeg, et panna üks tore lugu paberile.

Mis saab olla veel parem, kui sõprade tänu ja toetus.

Marika Kuusik
huvijuht