“Aasta gala 2019” ootab kandidaate

Aasta gala on kooli traditsiooniline sündmus, mille käigus tunnustatakse tublimaid ja aktiivsemaid kooli noori ja õpetajaid. Samuti tuuakse esile aasta jooksul ellu kutsutud vahvad ettevõtmised, sündmused või teod.

Tunnustamiseks ootame ülevaadet erinevatest noortest, õpetajatest ja tegudest, mis on märkamist ja tunnustamist väärt. Kandidaadi esitamiseks palume täita  küsimustiku 8. maiks.

Kandidaate on võimalik esitada 6 erinevas kategoorias:
AASTA NOOR
AASTA ÕPETAJA
AASTA NAISSPORTLANE
AASTA MEESSPORTLANE
AASTA MUUSIK
AASTA SÜNDMUS/TEGU

Soovime kaasata tublimate tunnustamiseks nii koolisiseseid kui ka kooliväliseid huviringe ja kollektiive, heategevuslikke kooslusi ning eraisikuid (vanemad, sugulased, sõbrad).
Kandidaatide puhul on oluline tuua välja kogu info, miks just tema peaks olema vastava kategooria võitja.

Paide Hillar Hanssoo Põhikooli “Aasta gala 2019” toimub 23. mail Paide Muusika- ja Teatrimaja kammersaalis.

Märkame ja tunnustame tublisid enda ümber!

Marita Kutsar
huvijuht