Aktus ja konverents

23. veebruaril toimus Eesti Vabariigi 100.aastapäevale pühendatud

Foto: Andrus Kopliste

6.- 12 klassile. Koolikonverentside puhul on saanud traditsiooniks vilistlaste esinemised. Alates  2009. aastast on esinejaid olnud  kolmekümne ringis. Selle aasta esinejad olid  väga erinevad ja täiendasid üksteist. Praegu on väga aktuaalsed  loodusega seonduvad teemad. Marek Metslaid 21. lennust on Eesti Maaülikooli vanemteadur. Ta on ennast täiendanud Rootsis ja Helsingis. Eelmisel aastal sai ta ühena teaduspreemia teemal „Häiringurežiimi ja ainevoogude tähtsus boreaalse ja hemiboreaalse vööndi metsade rajamisel“. Oma ettekandes keskendus ta metsateadlase teekonnale  saja-aastases Eestis ja laias maailmas.

Marje Tänav
õppealajuhataja

Mareki klassikaaslane Anni Oja (Sildnik) on humanitaarsema taustaga ja olnud maailma erinevates paikades ning õppinud tundma erinevaid kultuure. Ta keskendus  oma ettekandes  kultuurierinevustele ja viisakuse tähendusele eri kultuurides. Tema toodud näidete põhjal  sai selgeks, kui erinevalt võib mõista neid märke, mida me saadame ja enda arust ainuõigeks peame. Avardunud maailmas on väga oluline kultuuritaustade mõistmine. Heleriin Adelbert 30. lennust  on õppinud psühholoogiat, olnud Austraalias tööl, asutanud tööjõu värbamisega seotud väikefirma. Ta rääkis kümnest õppetunnist oma elus ja töös.  Ta julgustas  noori  eesmärke püstitama ja isegi  ebaõnnestumisi võtma kui õppetunde edaspidiseks. Eesmärkideni jõudmine võib võtta rohkem aega kui esialgu planeeritud. Kõik ettekanded olid  sügavalt mõtestatud  ja andsid rohkelt mõtlemisainet. Hea on tõdeda kui avatud on maailm tänaste noorte jaoks ja milliseid võimalusi see pakub oma elutee ja karjääri kujundamisel.