Algklasside õpilased kohtusid Ründo Mültsiga

Pildil Ründo Mültsiga kaasas olnud ja Paide õpetajate poolt õppevahendiks püütud orav. Foto: Kätlin Merisalu

Täna, 21. veebruaril, kohtusid algklasside õpilased kooli vilistlase, Ründo Mültsiga, kes tutvustas Eesti kooli 100 aastat tagasi. Arutati, missuguseid õppeaineid tol ajal koolis õpetati, mis keeles toimus õppetöö, missugused olid selle aja õppevahendid. Ründo näitas filmi, kuidas toimus koolis õpetamine. Väga tähtis oli usuõpetus. Koolipäev algas kogunemisega, kus õpilased laulsid ja õpetaja luges jumalasõna. Põhihariduseks oli kolm talve külakooli. Klassiruumis õppisid korraga nii 1., 2. ja 3. klassi õpilased. Erinevuseks oli ka see, et kaugemalt tulnud lapsed said ööbida koolimajas. Ka korrapidajal oli palju kohustusi: hommikune ahjude kütmine, kooliruumide koristamine ning kella helistamine tundi. Meie õpilased said jõudu katsuda vanaaegse kirja lugemisega, krihvliga kirjutada ning kella helistada.

Pille Sink
õppealajuhata