ATS 2020 lõpuüritus

Koolivaheajal toimus Tallinnas Kultuurikatlas projekti ATS 2020 lõpuüritus. ATS 2020 on rahvusvaheline projekt, mille eesmärgiks oli luua õpimudel, mis aitab õpilastel omandada 21. sajandil edukaks toimetulekuks vajalikke üldoskusi. Projekt kestis 2015-2018. Projekt keskendus järgmistele üldoskustele:õpioskused, üldkirjaoskus, kommunikatsioon ja koostöö, loovus ja innovaatilisus ning digioskused. Projektis osales 10 riiki, Eestist 26 kooli. Õpilased osalesid projektis möödunud õppeaastal. Projektiklassiks oli praegune 9b klass, kontrollklassiks 9a klass. Mõlema klassi õpilased tegid eel- ja järeltesti. 9b klassi õpilased kasutasid õpimudelit inglise keele ning geograafia tundides. Õpimudelit täideti Mahara keskkonnas. Õpetajatele toimus kolm koolitusseminari. Projekti kokkuvõtetest selgus, et projektiklassis paranesid õpioskused võrreldes kontrollklassiga neljas riigis, Eesti õpilaste puhul erinevust ei täheldatud. See on ka mõistetav, sest  Eesti õpilaste digipädevused olid head juba enne projekti.

Täname üheksanda klassi õpilasi koostöö eest projekti läbiviimisel.

Kaidi Aabla ja Reet Mändla
õpetajad