Autasustati Kersti Kivisood

Foto: Kersti Laastau

5. detsembril täitus 125 aastat professor Gerhard Rägo sünnist. Laupäeval, 9. detsembril toimus Tartu Ülikooli senati saalis mälestusmedalite kätteandmine. Medaliga tunnustatakse  silmapaistvaid matemaatika õpetajaid. Sel aastal oli autasustatuid viis ja üks nendest oli meie kooli matemaatikaõpetaja Kersti Kivisoo. Kersti on kooli vilistlane ja  töötab meie koolis juba 2003. aastast alates. Teda iseloomustab  väga hea analüüsivõime ja üldistusoskus Ta on läbinud mitmeid kaasaegseid koolitusi, mis on andnud talle suure emotsionaalse laengu muutuste läbiviimiseks. Viimased ei ole mitte muutused muutuste pärast vaid loogikast lähtuvad ning õpetamist  ja õppimist toetavad. Kersti on mänginud olulist rolli koolis mitmete digiprojektide koostamisel ja õpetajate koolitamisel. Ta on koolitanud õpetajaid digivahendite kasutamises õppetunnis. Kersti Kivisoo õpilased on edukalt esinenud aineolümpiaadidel. Juba mitmendat aastat õpetab ta mitut andekat noort, kellel endil on ka suur huvi reaalainete vastu.

Marje Tänav
õppealajuhataja

Koostöös on saadud auhinnalisi kohti  olümpiaadidel, „Südames matemaatika“  ja Känguru võistlusel. Viimati olid kaks õpilast juunioride seas esimese saja hulgas. Andeka õpilase ja õpetaja koostööst sündiv sünergia  annab häid tulemusi. Mõlemad osapooled otsivad traditsioonist erinevaid lahenduskäike.

Koolis hinnatakse Kersti Kivisoo mitmekülgsust ja uuega kaasaminekut. Kolleegid valisid ta 2014. aastal Aasta kolleegiks, mis on  õpetaja jaoks oluline tunnustus. Kersti on mitmekülgsete huvidega: reisimine, teater, lugemine. Kolleegid on olnud  vaimustatud tema käsitööst ja kodusest leivast

Rõõmustame koos  Kerstiga!