Avaaktusel meenutati kooli esimest direktorit

Foto: Marianne Kalvik

Õppeaasta avaaktus peeti 1. septembril algusega kell 11:00 koolimaja hoovis. Koolis avati kolm esimest klassi, klassiõpetajateks on Heli Prii, Piret Nagel ja Gerli Mikk.

Traditsiooniliselt toimus aktus õues, väikene vihmasabin kooliperet ei kõigutanud. Väärikad üheksandate klasside õpilased saatsid käekõrval esimese klassi lapsed kooli. Õppealajuhataja andis ülevaate kooli esimesest direktorist – Hillar Hanssoost. Ta rääkis koolis kestvast pikaaegsest maletraditsioonist ja teistest traditsioonidest, mille algatajaks oli justnimelt Hillar Hanssoo. Meenutati kooli esimese direktori ütlust: “Kui sa tuled täpselt, oled juba hiljaks jäänud.”

Marita Kutsar
huvijuht

Aktusel jagati kõigile esimesse klassi astujatele Lotte aabitsad, millest on võimalik nüüd igapäevaselt hakata tarkust omandama!

Samuti tutvustati uusi õpetajaid, kelleks on muusikaõpetaja Ringa Lindjärv, eripedagoog Gerli Mikk, 3c ja 4c klassiõpetaja Kaidi Paulsen, vene keele õpetaja Yuliya Kasemaa ja matemaatikaõpetaja Marge Motin.

Kooli õpetajad valivad igal aastal välja aasta kolleegi, kes on eelneval õppeaastal oma tegemistega eriliselt silma paistnud. Sel korral valiti Aasta kolleegiks matemaatikaõpetaja Raivo Tamm, kes möödunud 2019/2020. õppeaastal tegi õpilastega palju individuaalset tööd, jõudes seeläbi paljude õpilasteni, panustas tugevalt kooli juhtkonna töösse ning oli hea koostööpartner õpetajatele.

Koolirahu leping on dokument, mida Hillar Hanssoo põhikool on igal avaaktusel allkirjastanud ning peab tähtsaks lepinguks kooli direktori, õpetajate ja õpilaste vahel. Lepingu järgi lepiti kokku, et tuleval õppeaastal kogu koolipere märkab, kuulab ja tunnustab üksteist; on salliv, hoiab ühte ja aitab üksteist; teeb koostööd, armastab õppimist ja õpetamist; hoidub vaimsest ja füüsilisest vägivallast. Koolipere on üksteisele heaks eeskujuks, sest muutused algavad meist endist. Koolirahu allkirjastasid direktor Kersti Kivisoo, õpetajate esindaja Anne Kivimäe ja õpilaste esindaja Alina Simmer.

Traditsiooniliselt teevad õpetajad omaltpoolt kooliaasta alguse puhul etteaste, sel aastal esines ansambel Naised Köögis ja Andres Siilak lauluga “Tervituslaul”.

Koolipere oli tulnud tervitama hoolekogu esimees Rein Oselin ning Paide linna abilinnapea Siret Pihelgas.

Esimese koolitunni helistasid koolikellaga sisse 9a ja 1a klassi õpilased.

Ilusat uut kooliaastat!