Avatud uste päev
Fotod: Fotograafia õpilased

Fotod: Fotograafia õpilased

7. aprillil oli avatud uste päev kümnendasse klassi astuda soovijatele. Osalesid oma kooli üheksandate klasside õpilased ja huvilised teistest koolidest. Neid oli sellel aastal tulnud Aravetelt, Koigist, Roosna-Allikult. Paide Gümnaasiumist ja Tapalt. Muusikalise tervituse tõi kooli segaansambel. Kersti Laastau tutvustas kooli ja tähtsamaid traditsioone. Sabine Krais ja Johanna Tuisk rääkisid õpilasomavalitsuse tegemistest. pildid_nuppÕppealajuhataja Marje Tänav kõneles gümnaasiumiastme õppekavast ja  erinevatest valikuvõimalustest. Avatud tunde viisid seekord läbi õpilased. Programmeerimise aluseid tutvustasid kaheteistkümnenda klassi õpilased. Nad demonstreerisid oma valminud töid. Fotograafia võimalusi läbi praktiliste katsetuste  näitasid kümnenda klassi õpilased. Päeva lõpus sooritasid õpilased testi, milles olid esindatud erinevad õppeained: eesti keel,  matemaatika, bioloogia ja inglise keel.

Marje Tänav
õppealajuhataja