Avatud uste päev

Foto: Andrus Kopliste

30. märtsil oli avatud uste päev gümnaasiumi astujatele. Neile näidati vastvalminud filmimõtisklust „Minu kool“. Läbi ühe õpilase siilmade oli näha erinevaid kooliaastaid ja tegevusi enne kui saadakse kätte ihaldatud põhikooli lõputunnistus. Direktor Kersti Laastau tutvustas kooli põhiväärtusi ja traditsioone. Õppealajuhataja Marje Tänav rääkis gümnaasiumi õppekavast ja valikainetest. Õpilasesinduse president Johanna Tuisk tutvustas tähtsamaid üritusi koolis, mis toimuvad nende eestvedamisel. Huvijuht Kätlin Merisalu koos õpilasesinduse liikmetega tegi mitmeid meeskonnatööoskusi nõudvaid mänge. Teistest koolidest oli tulnud kokku 25 õpilast: Väätsa Põhikoolist 8, Koigi Põhikoolist 3, Roosna-Alliku Põhikoolist 4, Türi Põhikoolist 2, Paide Gümnaasiumist 7 ning Albu põhikoolist 1. Pärast koolilõunat tegid õpilased testi.

Marje Tänav
õppealajuhataja