Avatud uste päev

8. aprillil  oli  avatud  uste päev 10. klassi astuda soovijatele.  Osalesid  oma  kooli 9. klasside õpilased ja teistest koolidest tulnud, keda oli sel aastal  15. Huvilisi oli Väätsalt, Koigist,  Roosna –Allikult, Imaverest , Kolga – Jaanist. Järva – Jaanist ning Tallinna Arte Gümnaasiumist.

Marje Tänav
õppealajuhataja

Muusikalise tervituse tõi segaansambel. Kersti Laastau tutvustas kooli ja traditsioone. Hele – Riin Raba ja Jan Margen Vau  rääkisid huvitegevusest ja õpilasomavalitsuse tegevusest ning sellest, mis meie kooli õpilaste jaoks väärtuslikuks teeb. Õppealajuhataja Marje Tänav rääkis gümnaasiumi õppekavast ja valikuvõimalustest.  Avatud tunde viisid läbi Marju Mändmaa ja  Lilia Ottenson. Päeva lõpus  sooritati test.