Digikoolitus Pärnus
Foto: Kaidi Aabla

Foto: Kaidi Aabla

Grupp innovaatilisi õpetajaid käisid reedel 29. aprillil Pärnus kogumas uusi ideid ja õppimas teiste kogemustest, kuidas on korraldatud digivahendite kasutamine erinevates ainetundides.

Kersti Kivisoo, Merike Laas, Liivi Aare, Kaidi Aabla ja Eve Krais

Kõigepealt külastasime Pernova loodusmaja, kus tutvusime projektipõhise õpetamise kasutamisega tavatundides. Soovitame kõigil loodus- ja tehnikahuvilistel noortel ja nende peredel loodusmaja võimalusi kasutada (infot leiab nende kodulehelt). Edasi liikusime Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumisse, kus sealsed prantsuse keele ja bioloogia õpetjad rääkisid oma kogemustest erinevate õppe-äppide kasutamisel. Lahkusime positiivsete emotsioonidega. Õppepäeva lõpetasime Pärnu Ülejõe põhikoolis. Seal andis sealne haridustehnoloog ülevaate oma kooli digipöördest. Saime tervikliku ülevaate ühe kooli kogemusest ja mõtteid, mida oma töös kasutada.

Suur aitäh JOLile eesotsas Toomas Tippiga võimaluse eest õppepäeval osaleda.