Distantsõpe ajendab sildasid ehitama

Foto: Erakogu

Foto: Erakogu

Seoses distantsõppega on õpetajad andnud õpilastele palju eripalgelisi ülesandeid, kus noortel on võimalik ka lisaks aine õppimisele rakendada enda loovust.
See on hea võimalus õpetajatel rakendada ainetevahelist lõimingut ning luua sillad erinevate õppeainete vahel.

Näiteks tuli kunstitunni raames teha 2. klassi õpilastel joonistus, mis koosnes numbritest ning sõnadest ja millel oli kujutatud kevadet.

Samuti tehnoloogiaõpetuse, kehalise kasvatuse ja matemaatikaõppe lõimingülesandena tuli 2. klassi noorel kodus ehitada sild.

Matemaatika ja loodusõpetuse lõiminguna kasvatavad noored taimi ning mõõdavad nädala jooksul, kui palju need kasvavad. Tänu sellele saavad õpilased välja arvutada, mis on taime keskmine nädalakasv, õpivad andmete kogumist ning lisaks puutuvad kokku köögiviljade kasvatamisega.

Foto: Erakogu

Jätkuvat loovust õpetajatele ülessanete välja mõtlemisel ning noortele nende lahendamisel!

Merike Laas
õpetaja