Distantsõppel pöörame tähelepanu digihügieenile

Distantsõppe perioodil kasutavad kõik õpilased igapäevaselt digivahendeid, et õppida. Läbi Stuudiumi keskkonna saadaks iseseisvaid ülesandeid, millega kodus tuleb hakkama saada.

Nii suur digipööre on koolide jaoks arenguhüpe, nii õpilased kui ka õpetajad avastavad iga päev uusi võimalusi, kuidas paremini uut teemat õpetada või erinevaid ülesandeid noortele ettevalmistada.

Suure digimaailma avastamise juurde käivad ka ohud, millest ei õpetajad, noored ega lapsevanemad ei pruugi veel teadlikud olla. Õpilasesinduse liige Alina mõtestas enda jaoks suurimad ohud, mis praegusel distansõppe perioodil võivad digimaailmas esineda ning tegi neist plakatid, et kooli sotsiaalmeediakanalites jagada.

 

Plakatid Alina Simmer.

Huvijuht
Marita Kutsar