“Edu ja tegu” tunnustuskonkursi Järvamaa nominent on Kersti Laastau

Foto: Kuma Foto

Kersti Laastau on Paide Hillar Hanssoo põhikooli karjääriõppe koordinaator. Kersti töötab välja lahendusi ja põhimõtteid, mille tulemusena teevad õpetajad klassidevaheliselt ning aineteüleselt koostööd.

Kuna koolil ei ole eraldi ettevõtlusõpet, rakendatakse kõiki tegevusi integreerituna ainetundides. Kersti kogub pidevalt õpilastelt tagasisidet, et saada ülevaadet oma tööst ning muuta lähenemist noortele sobilikumaks. Ta teeb tihedat koostööd SA-ga Järvamaa Arenduskeskus, Järvamaa ettevõtete ja asutustega, lapsevanematega, Rajaleidjaga. Kersti eestvedamisel on toimunud juba palju ettevõtmisi.

Esimest korda tegutses eelmisel õppeaastal koolis mini-minifirma ning esimese Järvamaa koolina seati Ettevõtlusküla mängu mängimiseks kooli sisse erinevad asutused ja ettevõtted, kus lapsed said ettevõtlust ja majanduse toimimist harjutada. Juba mitmendat aastat toimub kooli 8. klassidele karjääriõpetuse raames eelkutseõpe, mille käigus külastavad klassid kutseharidusasutusi. Lisaks toimuvad 9. klasside töövarjupäev, karjäärinõustaja külastus, ettevõtete külastused. Teist aastat korraldab Kersti koolis konkurssi “Minu idee”, mille raames on 5.-9. klassi õpilastel võimalik esitada idee (toode/teenus) teostamiseks. Õpilaste ideede teostamist arvestatakse erinevates ainetundides, lisaks ka loovtööna.