Eesti keele riigieksam
Fotod: Andrus Kopliste

Fotod: Andrus Kopliste

Esmaspäeval, 25. aprillil kell kümme kummardus 41 abiturienti laudade kohale, et sooritada riigieksam eesti keelest. Pärast haridus- ja teadusministri Jürgen Ligi tervituskõnet, mis kanti üle Vikerraadios, avasid komisjoni liikmed ümbrikud ülesannetega ja kuuetunnine eksamimaraton võis alata. Noortel oli vaja lahendada lugemisülesanded ja kirjutada lühikirjand, milles sai arutleda asjadesse suhtumise, aususe ja petmise, hariduse ja vabaduse seoste ning inimese mõju üle globaalprobleemidele.

Eesti keele eksamiga algas eksamiperiood, mis jätkub inglise keele eksamiga
3.-5. mail, matemaatikaeksamiga 18. mail ning lõppeb koolieksamiga 26.
mail.

Anne Kivimäe
õpetaja

eksam-0004112 eksam-0004113 eksam-0004115 eksam-0004116 eksam-0004118 eksam-0004119