Ei saa me läbi Soometa….

Foto: Internet

29. novembri varahommikul alustasid üheksateist Järvamaa direktorit ja õppealajuhatajat pikka sõitu Soome tutvumaks sealse hariduskorraldusega. Pikk päevateekond jõudis peaaegu öösse ja tundus minevat  lõpmatuse teise otsa, kuid  siiski  saime enne pidama. Meie peatuspaigaks sai Kesk-Soomes asuv Kokkola linn, millele oli aluse pannud juba Gustav II Adolf 1620. aastal. Teine päev kujunes väga  tihedaks. Hommikul tutvustati meile Soome haridussüsteemi. Soomes on õpetaja kohtadele konkurss ja tema töö on väärtustatud. Kõik on magistrid. Klassiruumis  on vajadusel mitu inimest korraga. Üheksa aasta jooksul on kokku ette nähtud 222 tundi (meil on rohkem). Õppekavad on samuti ühtlustatud.

Mõtteid vahendasid Pille Sink ja Marje Tänav
õppealajuhatajad

Sellele järgnes koolidega tutvumine. Esimesena käisime Isokylä koolis, mis on ka kogukonna keskus. Koolihoone koosnes üheksast värvilisest kuubist, mis ühildusid lõpuks ühise keskuse ja sööklaga. Igas kuubis olid eri vanused: alustades päevahooldusest, eelkoolist  ja edasi kuni üheksanda . klassini. Moodne õpikeskkond võimaldab korraldada õppetööd  loominguliselt.

 Uudsete lahenduste poolest oli huvitav  ka Torkinmäki kool, kus oli nii päevahooldus kui ka klassid esimesest üheksandani.

Kolmandana  külastasime  Lucina Hagman  kool, mis paistis samuti silma oma  moodsa ja avara interjööri poolest. Klassiruumide mööbel oli väga ergonoomiline, kus tähtis ei ole ainult väljanägemine vaid ka selle mugavus ja funktsionaalsus.

Kõigi kolme kooli puhul oli tegemist uute koolidega, kus juba projekteerimisel oli arvestatud kaasaegset õpikäsitust ja avatud ruumi põhimõtet. Aastatega on sisse juurdunud õpetajate töö ühiste eesmärkide nimel ja meeskonnana tegutsemine.

Heaks näiteks oli kohtumine Jarliga, kes on Eestist läinud ja nüüdseks   Soome ühiskonda sisse elanud. Ta valgustas, kuidas teda alguses toetatati uue keele- ja kultuuriruumiga kohanemisel. Saime selgust Soome ühiskonna toimimise kohta.

Pärast reisi muljed selginevad ja panevad mõtlema. Kus me oleme ja kuhu tahame jõuda?  Kas oleme edasi oma mullis või julgeme mugavustsoonist välja  murda ja minna iseendaga  uuele teekonnale (ülekantud tähenduses)

P.S.  Kõikjal oli näha, et valmistutakse Soome 100. aastapäevaks.